เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
086 493 7412
02 538 8537
 
Search keyword :
   
   
MENU
 
 
 
 
 
 
   

 

จอแสดงผล

Display modulesDOK  จอแสดงผลสามารถเลือกรับสัญญาณ 4…20mA หรือ 0…10V ติดผนังหรือยึดแบบฝังบนแผงหน้าปัดได้  เลือก หน่วยวัดและย่านวัดได้

        

 
DOK 010

 
DOK 010   จอแสดงผลดิจิตอล เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องวัดแบบส่งสัญญาณออก(Transmitter) เช่น ความดัน(PEL), ความเร็วลม(IVL), ความชื้น(KLK 100-A), อุณหภูมิ แสดงค่าสูงสุดได้ 1999(= 3½ หลัก)  ติดผนังหรือยึดแบบฝังบนแผงหน้าปัด
     
 
 
DOK 420

 
DOK 420   จอแสดงผลดิจิตอล เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องวัดแบบส่งสัญญาณออก(Transmitter) เช่น ความดัน(PEL), ความเร็วลม(IVL), ความชื้น(KLK 100-A), อุณหภูมิ แสดงค่าสูงสุดได้ 1999(3½ หลัก)  ติดผนังหรือยึดแบบฝังบนแผงหน้าปัด
     
   
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.