เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
086 493 7412
02 538 8537
 
Search keyword :
   
   
MENU
 
 
 
 
 
 
   
 

 Electronic Thermostat
เครื่องควบคุมอุณหภูมิ


 

 1)    LK 24-PT Electronic Thermostat

 

 

 

LK 24-PT   เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมรีเลย์ควบคุม (thermostat)
ใช้ งานร่วมกับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิชนิด PT 1000 เช่น ในห้อง
(TEHR PT 1000), ในท่อ TEK PT 1000), ในน้ำ(TEAT PT 1000), หรือนอก อาคาร(TEU PT 1000)

 

                                                                      

 คุณสมบัติ

 

   

 ย่านการวัด                      

 :    -30...+30 / 0...100°C           

 สัญญาณออก

 :    relay output; change over contact 230V,5Aresistive

 รับสัญญาณจากเซ็นเซอร์

 :    PT 1000 (1000 ohm/0 °C)  

 Hysteresis

 :    0.2...5 °C

 ต้องการแหล่งจ่ายไฟ

 :    24 Vac/dc, 2 VA 

 ป้องกันน้ำและฝุ่น

 :    IP 20                       

   
   

 

 รายละเอียดสินค้า                                                                   

 2)  LEK 24-PT Electronic Thermostat(Differential)

 

 

 

LEK 24-PT    เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมรีเลย์ควบคุม (Thermostat)
รับเซ็นเซอร์ ชนิด PT1000 ได้ 2 ตัวสามารถใช้ได้กับเซ็นเซอร์ รุ่น
TEHR PT1000, TEU PT1000 ควบคุมอุณหภูมิ สูง-ต่ำ หรือวัดอุณหภูมิ แตกต่าง 2 จุด (differential)

 

                                                                      

 คุณสมบัติ

 

   

 สัญญาณออก

 :    Relay contact 230 V, 5 A resistive

 รับสัญญาณจากเซ็นเซอร์

 :    PT 1000 (1000 ohm/0 °C)  

 Hysteresis

 :    0.2...5 °C

 ต้องการแหล่งจ่ายไฟ

 :    24 Vac/dc (22...26 Vac/dc), 2 VA

 ปรับตั้งอุณหภูมิแตกต่าง

 :    0...10 °C difference    (Difference setting)

 ป้องกันน้ำและฝุ่น

 :    IP 20                       

   
   

 

 รายละเอียดสินค้า      

 

 
   
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.