เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
086 493 7412
02 538 8537
 
Search keyword :
   
   
MENU
 
 
 
 
 
 
   

Heat Detector
เครื่องตรวจจับความร้อน
เครื่องมือตรวจจับความร้อน
เครื่องตรวจจับไฟ
ตัวตรวจจับไฟ
Electronic Heat Detector


   
 
   
 

TMP2

Heat Detector เครื่องตรวจจับความร้อน ตัวตรวจจับความร้อนและไฟ ให้สัญญาณออกเป็นไฟฟ้าโครงสร้างป้องกันการระเบิดและฝุ่นออง

   
   
คุณสมบัติ
       
• ให้สัญญาณออกเป็น 4 - 20 mA (Two wire) 
• ปรับตั้งอุณหภูมิ(set-point)ได้ 2 ระดับ ตั้งแต่ -20 ถึง 110 °C
• ปลอดภัยจากสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า
• ปรับตั้งอุณหภูมิใช้งานได้กว้างขวาง
• อายุการใช้งานนาน เชื่อถือได้
                                                   
   
 

 

 
   
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.