เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
086 493 7412
02 538 8537
 
Search keyword :
 
    Humidity - Sensors and Humidity Transmitter

        เครื่องวัดความชื้นแบบใช้ capacitive sensor พร้อมวัดอุณหภูมิ
เซ็นเซอร์/โพรป และทรานสมิทเตอร์
 
 1 .
    C 2.6
 
  เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิสำหรับระบบปรับอากาศ
  ระบายอากาศและระบบจัดการและควบคุมอาคาร
  สัญญาณออก 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA

  รายละเอียดสินค้า
 

 2.
    FK 80J
 
  เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิในท่อลม
  ช่วงการวัดความชื้น 0 ... 100 % RH
  ช่วงการวัดอุณหภูมิ (เลือกย่าน) ต่ำสุด - 30 °C และสูงสุด 100 °C
  สัญญาณออก 0 ... 100V หรือ 0/4 ... 20 mA

  รายละเอียดสินค้า
 

 3.
    FK 120J
 
  เครื่องวัดวามชื้นและอุณหภูมิห้อง
  สัญญาณออก 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA

  รายละเอียดสินค้า
 

 4.
    C 2.3
 
  โพรปวัดความชื้นและอุณหภูมิ ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม
  สำหรับบริเวณใกล้ทะเล ป่าเขา ที่มีลมแรง หรือทะเลทราย
  สัญญาณออก 0 ... 1, 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA, Pt 100

  รายละเอียดสินค้า

 5.
    C 2.4
 
  เครื่องวัดความชื้นละอุณหภูมิในสนามหรือในงานอุตุนิยม
   กันแดด กันน้ำ กันฝุ่น

  รายละเอียดสินค้า

 6.
    C 2.5
 
  โพรปวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบถอดสายนำสัญญาณ
   เข้าออกได้ ( Plug- in )

  รายละเอียดสินค้า

 7.
    C 4.2
 
  โพรปวัดความชื้นและอุณหภูมิ โครงสร้างภายนอกทำด้วยเหล็กกล้า
   VCและVR series

  รายละเอียดสินค้า

 8.
    C 4.3
 
  โพรปวัดความชื้นและอุณหภูมิ โครงสร้างภายนอกทำด้วยเหล็กสเตนเลส
  ทนความดันได้ 25 bar ถอดเปลี่ยนเข้าออกขณะที่มีความดัน 10 bar ได้

  รายละเอียดสินค้า

 9.
    C 4.4
 
  โพรปวัดความชื้นและอุณหภูมิ ทนต่อก๊าซแอมโมเนีย
   และก๊าซอื่นๆตามชนิดของฟิลเตอร์

  รายละเอียดสินค้า

 10.
    C 4.7
 
  เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ สำหรับงานอุตสาหกรรม
  ทนอุณหภูมิสูงถึง 200°C, และทนความดันได้ 25 bar

  รายละเอียดสินค้า

 11.
    C 4.8
 
  เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ แบบกันระเบิด (Explosion proof)
   ATEX - Licence
  ทำงานภายใต้สภาวะเสี่ยงต่อการระเบิดหรือติดไฟ
   ประเภท 2G, ½ G และ 2D

  รายละเอียดสินค้า

 12.
    C 4.7-ME
 
  เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบ ป้องกันน้ำ
  โครงสร้างภายนอกเป็นอลูมิเนียมหล่อ สำหรับใช้งานภายนอกอาคาร

  รายละเอียดสินค้า

 13.
    PM-V
 
  เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบแยกส่วน(modular)
  ถอดเปลี่ยนหัววัดได้ง่าย
  คำนวณค่าอุณหภูมิ dew point, water content, enthalpy,
   ความชื้นสัมบูรณ์และอุณหภูมิกระเปาะเปียกได้
  สัญญาณออกแบบ อนาลอกและ ดิจิตอล RS 232
  โครงสร้างภายนอกเป็นเหล็กสเตนเลส

  รายละเอียดสินค้า

 14.
    PMU-G
 
  เซ็นเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิแบบแบบดิจิตอล
  สัญญาณโปรโตคอลแบบอะซิงโครนัส ASCII ไม่มีการปรับแต่ง,
   Plug-In unit

  รายละเอียดสินค้า

 15.
    PM-P
 
  โพรปวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบแยกส่วน(modular)
  ถอดเปลี่ยนหัววัดได้ง่าย
  คำนวณค่าอุณหภูมิ dew point, water content, enthalpy,
   ความชื้นสัมบูรณ์และอุณหภูมิกระเปาะเปียกได้
  สัญญาณออกแบบ อนาลอกและ ดิจิตอล RS 232
  โครงสร้างภายนอกเป็นพลาสติก

  รายละเอียดสินค้า

 16.
    PM-VS
 
  เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบดิจิตอล เชื่อมต่อโดยRS 232
  ทนอุณหภูมิสูงถึง 200°C, และทนความดันได้ 25 bar
   ถอดเปลี่ยนหัววัดได้ง่าย

  รายละเอียดสินค้า

 17.
    PM15PS
 
  โพรปวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบดิจิตอล
  เชื่อมต่อโดยRS 232 หรือ USB

  รายละเอียดสินค้า
 

 
 
 
 

เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.