เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
086 493 7412
02 538 8537
 
Search keyword :
 
    Humidity Measurement and Control

        เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิสัญญาณออกเป็นแบบความต้านทานแปรค่า
ใช้ Polyga Sensor ที่มีความทนทาน
 
 1.
    FG80
 
   เครื่องวัดความชื้น FG80…
   เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น TFG80 …

   สำหรับวัดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ
  (T) FG80H สัญญาณออก 0 - 10 กิโลโอห์ม (Passive )
  (T) FG80J สัญญาณออก 0/4 - 20mA , 0 - 10V
  (T) FG80AC สัญญาณออก 0/4 - 20mA ,0 - 10V

  รายละเอียดสินค้า

 2.
    FG80Exi
 
   เครื่องวัดความชื้น FG80 Exi
   เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ TFG 80 Exi

  มีวงจรป้องกันการระเบิด
  สัญญาณออกแบบความต้านทานแปรค่า

  รายละเอียดสินค้า

 3.
    FG120H
 
   เครื่องวัดความชื้น FG120
   เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ TFG120

  สำหรับวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิอากาศในห้อง
  สัญญาณออกแบบความต้านทานแปรค่า

  รายละเอียดสินค้า

 4.
    FM80
 
   โมดูลวัดความชื้น FM80
   โมดูลวัดความชื้นและอุณหภูมิ TFM80

  สำหรับวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิอากาศ
  สัญญาณออกแบบความต้านทานแปรค่า

  รายละเอียดสินค้า
 

 
 
 
 
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.