เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
086 493 7412
02 538 8537
 
Search keyword :
 
    Humidity Measurement and Control

Hygrostats เครื่องวัดและควบคุมความชื้นพร้อมเซ็นเซอร์ในตัว ไม่ใช้ไฟฟ้า
ไม่ต้องการแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงวงจร ช่วงความชื้น 30 ถึง 100% RH มี Contact สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ มีชนิดกันน้ำและฝุ่น
 
 1.
    HG80
 
   เครื่องควบคุมความชื้น HG80 และ HG80-2

  ช่วงการวัด 30 ถึง 100% RH
  1 - 2 คอนแทค ปิด-เปิด วงจรไฟฟ้า

  รายละเอียดสินค้า

 2.
    HG80Exi
 
   เครื่องควบคุมความชื้น HG80 Exi และ HG80Exi-2
   มีวงจรป้องกันการระเบิด


  ช่วงการวัด 30 ถึง 100% RH
  1 - 2 คอนแทค ปิด-เปิด วงจรไฟฟ้า

  รายละเอียดสินค้า

 3.
    HG120
 
   เครื่องควบคุมความชื้นห้อง HG120

  ช่วงการวัด 30 ถึง 100% RH
  1 - 2 คอนแทค ปิด-เปิด วงจรไฟฟ้า

  รายละเอียดสินค้า

 4.
    HGmini
 
   เครื่องควบคุมความชื้นห้อง HGMini-i

  ช่วงการวัด 30 ถึง 100% RH
  1 - 2 คอนแทค ปิด-เปิด วงจรไฟฟ้า
  ขนาดเล็ก : 55x85x38 mm

  รายละเอียดสินค้า

 5.
    DUO
 
   เครื่องควบคุมความชื้นอุณหภูมิห้อง DUO

  ช่วงการวัดความชื้น 30 - 100% RH
  ช่วงการวัดอุณหภูมิ 10 - 35°C

  รายละเอียดสินค้า

 6.
    HM80
 
   เครื่องควบคุมความชื้น แบบ OEM โมดูล HM80

  ช่วงการวัด 30 - 100%RH
  1 คอนแทค ปิด - เปิดวงจร

  รายละเอียดสินค้า

 7.
    HM120
 
   โมดูลควบคุมความชื้น HM120

  ช่วงการวัด 30 ถึง 100% RH
  1 - 2 คอนแทค ปิด-เปิด วงจรไฟฟ้า

  รายละเอียดสินค้า

 8.
    FAS
 
   เครื่องควบคุมการควบแน่น FAS
   ตรวจสอบการเกิดหยดน้ำ


  รายละเอียดสินค้า

 9.
    C 4.13
 
   เครื่องควบคุมการควบแน่นและอุณหภูมิ FGO และ
   FGS เอาท์พุทแบบสวิทช์


  รายละเอียดสินค้า
 

 
 
 
 
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.