เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
086 493 7412
02 538 8537
 
Search keyword :
 
    Humidity Measurement and Control

        เครื่องแสดงผลและควบคุม Electronic Indicator & Controller
 
 1.
    EDJ_MIC
 
   อุปกรณ์แสดงผลจอคู่และควบคุม
  รับสัญญาณ 0 - 20 mA 2ช่อง
  ควบคุมแบบ PI หรือ PID
  เป็นแหล่งจ่ายไฟให้ เซ็นเซอร์/ทรานสมิทเตอร์

  รายละเอียดสินค้า

 2.
    TFR 2
 
   อุปกรณ์แสดงผล ความชื้น อุณหภูมิ และ ความดัน
  รับสัญญาณ 0/2 - 10 V, 0/4 - 20 mA,
  Pt100/1000, KTY และ Thermocouple
  ควบคุมแบบ PI หรือ PID

  รายละเอียดสินค้า

 3.
    MSR000
 
   โมดูลจ่ายไฟ MSR000
  ไฟออก 24 Vdc / 50 mA
  สำหรับเครื่องวัดความชื้น FG และ FK Series
  ติดตั้งบนราง DIN

  รายละเอียดสินค้า

 4.
    MSR010
 
   โมดูลจ่ายไฟพร้อมรีเลย์กระแสสูง MSR 010
  ไฟออก 24 Vdc / 50 mA
  คอนแทค 8A/250Vac,1860 VA
  ติดตั้งบนราง DIN

  รายละเอียดสินค้า

 
 
 
 
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.