เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
083 010 1851
02 538 8537
LINE ID: micro1851
 
Search keyword :
   
   
MENU
 
 
 
 
 
 
   

| ดรรชนีค้นหา |

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ
แบบติดตั้ง Transmitter
แบบพกพา Portable

ไฮโกรมิเตอร์ Hygrometer
ไซโครมิเตอร์ Psychrometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ, ความชื้น, แสง แบบไร้สาย Wireless Transmitter
เครื่องวัดความชื้นแบบใช้ capacitive sensor
เครื่องวัดความชื้นให้สัญญาณออกเป็นแบบความต้านทาน Polyga sensor
เครื่องควบคุมความชื้น Hygrostat 
เครื่องควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ โดยไม่ใช้แหล่งจ่ายไฟ 
เครื่องบันทึกความชื้นและอุณหภูมิ Data logger
แผ่นวัดและบันทึกความชื้น แสดงค่าโดยการเปลี่ยนสี
แหล่งกำเนิดความชื้นมาตรฐานและอุปกรณ์เสริม
เครื่องแสดงผลและควบคุม Electronic Indicator & Controller 

เครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบติดตั้ง Transmitter
แบบพกพา Portable

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิไม่สัมผัส
เครื่องบันทึกความชื้นและอุณหภูมิ Data logger
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ Electronic Thermostats 
เครื่องวัดอุณหภูมิ, ความชื้น, แสง แบบไร้สาย Wireless Transmitter
แผ่นวัดอุณหภูมิ Temperature Indicating Labels
โพรปวัดอุณหภูมิเฉลี่ย สำหรับท่อลมขนาดใหญ่ 

เซ็นเซอร์วัดระยะด้วย Ultrasonic

อุลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์ Ultrasonic Level Sensors
วัดระยะทาง 
ระดับของเหลวและวัตถุต่างๆ
วัดความหนา 
วัดตำแหน่ง
ตรวจจับวัตถุ

เครื่องวัดแสง Light Measurement 
เครื่องวัดความเข้มแสง
แบบติดตั้ง Transmitter
แบบพกพา Portable

เครื่องวัดรังสียูวี (A, B, C)
เซ็นเซอร์วัดรังสียูวี (A, B, C)
หลอดและอุปกรณ์กำเนิดยูวี (A, B, C)
ยูวีทรานสมิทเตอร์ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ยูวี สำหรับงานอุตสาหกรรม, การแพทย์และวิทยาศาสตร์

อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ในระบบHVAC
เซ็นเซอร์ตรวจการมีอยู่ของคน
Occupancy Sensor 
Passive Infrared Detector

เครื่องวัดความชื้นวัสดุ Moisture Meter
เครื่องวัดความชื้นวัสดุแบบสัมผัส
เครื่องวัดความชื้นวัสดุแบบเข็ม
เครื่องวัดความชื้นเศษวัสดุจากเกษตรกรรม
เครื่องวัดความชื้นไม้ ชิ้นไม้, ท่อนไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย, วัสดุจากปาล์ม, วัสดุเม็ด, 
เชื้อเพลิงชีวมวล
เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง 
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต, ปูนปลาสเตอร์, ปูนขาวหรือปูนซีเมนต์, 
แผ่นและผนังยิปซัม, อื่นๆ
เครื่องวัดความชื้นกระดาษ
เครื่องวัดความชื้นในกระบวนการ
เครื่องวิเคราะห์ความชื้น GRAVIMETRIC MOISTURE ANALYSER

เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ Air Flow Transmitter
Air Velocity Transmitter, Anemometer
เครื่องวัดความเร็วลมและอัตราการไหลแบบติดตั้งกับที่ (hot wire probe)
เครื่องวัดความเร็วลม, อัตราการไหลและอุณหภูมิแบบพกพา
เครื่องควบคุมความเร็วลม, อัตราการไหล 
อุปกรณ์ตัดต่อ เมื่อความเร็วลมต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ 


มิเตอร์วัดอัตราการไหลชนิดทนการกัดกร่อนสูง Flow meter 
เครื่องวัดความดัน Pressure Transmitter
Manometer
เครื่องวัดความดันอากาศ
เครื่องวัดความดันแตกต่าง differential pressure transmitters
เครื่องวัดความดันของเหลว Water pressure transmitters

เครื่องวัดก๊าซ
เครื่องตรวจก๊าซรั่ว
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ
แหล่งกำเนิดก๊าซมาตรฐาน H2, CH2, NH3, H2S, O2, CO, CO2, propane 

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ CO2
แบบติดตั้ง Transmitter
แบบพกพา Portable


เครื่องวัดก๊าซพิษ, เครื่องวัดก๊าซระเบิด, เครื่องวัดก๊าซไวไฟ
แบบติดตั้ง Transmitter
แบบพกพา Portable


Gas Sampling Conditioner
ฟิลเตอร์ Gas Filter
Condensate Removal
Gas Cooler
Gas Semple
อุปกรณ์ตรวจจับความชื้น Moisture Detector
Standard Gas 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ, วัดความเป็นกรด-ด่าง, รีดอกซ์, ความนำไฟฟ้าในของเหลว, 
ความขุ่น, คลอรีนในน้ำ, การกัดกร่อน 


เครื่องวัด DO, pH, Redox (ORP), Conductivity Turbidity, Chlorine, Corrosion
แบบติดตั้ง Transmitter
แบบพกพา Portable

โพรป เซ็นเซอร์ & อีเลคโทรด Probes Sensor & Electrodes 
เครื่องวัดในกระบวนการ
เครื่องวัดแบบระบบ วัดค่าหลายตัวแปรพร้อมกันแบบต่อเนื่อง

เครื่องตรวจจับน้ำรั่วซึม Water leakage detector
อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ
เซ็นเซอร์ตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ

อุปกรณ์แสดงผล ความชื้น อุณหภูมิ และ ความดัน
เครื่องแสดงผลและควบคุม Electronic Indicator & Controller
จอแสดงผลดิจิตอล เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องวัดแบบส่งสัญญาณออก (Transmitter)
Process Indicator 
Display modules
Measurement and Control

เครื่องวัดอุตุนิยมวิทยา
สถานีตรวจวัดอากาศ
เซ็นเซอร์วัดความเร็วลม Vane Anmometer
เซ็นเซอร์วัดทิศทางลม Wind Direction Sensor
เซ็นเซอร์วัดน้ำฝน Rain Sensor
เซ็นเซอร์วัดความเข็มแสงอาทิตย์ Pyranometer
เซ็นเซอร์วัดความดันบรรยากาศ Barometer
เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ
Coating Thickness Meter 

กล้องตรวจไฟเบอร์ออฟติคสำหรับมองในที่แคบ
Fiberoptic scope

Positioner

UV LED


 
   
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.