เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
086 493 7412
02 538 8537
 
Search keyword :
   
   
MENU
 
 
 
 
 
 
   

INFRARED BEAM SENSOR

เซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบลำแสง


 
Quadro - Lux  เซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบลำแสง

     เป็นระบบเซ็นเซอร์เที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานบริเวณเปียกชื้นและสกปรก  เนื่องจากไม่มีเลนส์ซึ่งไวต่อหยดน้ำและสิ่งสกปรกและไวต่อการ misaligment (จากการรับ - ส่งลำแสง) การขยายสัญญาณเฉพาะย่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผลการทำงานที่ดีกว่าแบบใช้เลนส์ขยายอินฟราเรด  ทำให้ไม่ไวต่อการรบกวนของแสงจากสภาพแวดล้อม

      โครงสร้างของตัวเซ็นเซอร์มีความคงทนและคล่องตัวในการติดตั้งเพราะขนาดตัวที่บาง มีระดับการป้องกันที่ IP 67 (กันน้ำและฝุ่น) จากการใช้งานในระยะช่วงเวลาหนึ่ง ณ ที่ที่มีการสะสมของฝุ่นอยางช้าๆ การตั้ง AGC ที่ 10% ระบบรับ - ส่ง ยังสามารถทำงานได้ดี
                                                                           

       
ข้อมูลทางเทคนิค

 • ตัวรับ รุ่น    R05/R10/R20
 • ตัวส่ง รุ่น    T10
 • ระยะสูงสุด     
      - รับ-ส่งผ่านแสง            5 m  / 15 m / 30 m
      - ผ่านตัวสะท้อนลำแสง   0.5 m/1.0 m/2.0 m
 • ความกว้างของลำแสง  ± 8 องศาที่ระยะห่าง 50 %
 • อายุการใช้งาน  100,000 hrs (12 years) 

 • รายละเอียดสินค้า-อังกฤษ

   รายละเอียดสินค้า-ไทย


   
     
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

  Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.