เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
086 493 7412
02 538 8537
 
Search keyword :
   
   
MENU
 
 
 
 
 
 
   

Manometer เครื่องวัดความดันแบบติดตั้ง
Pressure Transmitter


DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER


1) PEL / PEL-N


      PEL เครื่องวัดความดันแตกต่าง(differential pressure) แบบติดตั้ง ส่งสัญญาณออกเป็นกระแสและแรงดัน ใช้ในงาน
เช่น ปลอดเชื้อและ isolation room ปรับตั้งค่า 0 อัตโนมัติความละเอียดการวัด 1 Pa แบบมีแสดงผลในตัวและไม่มีจอแสดงผล


คุณสมบัติ

ย่านการวัด

:    0...100, 0...200, 0...500, 0...1000 Pa, -50...50, -100...100,
     250...250, -500...500 Pa

สัญญาณออก

:    0...10 V < 3 mA หรือ 4...20 mA < 500 ohm

ต้องการแหล่งจ่ายไฟ

:    24 Vac/dc, 5 VA

ป้องกันน้ำและฝุ่น

:    IP 54, cable gland downwards

อุณหภูมิการใช้งาน

:   +5...45 °C

ปรับตั้งค่า 0 อัตโนมัติ

รายละเอียดสินค้า

2) PEL 2000 /PEL 2000-N


      PEL 2000 เครื่องวัดความดันแตกต่าง (differential pressure) แบบติดตั้ง ส่งสัญญาณออกเป็นแรงดัน ใช้ในงาน
เช่น ควบคุมความดันอากาศในระบบ AHU (air handling-units), ตรวจจับปริมาณอากาศ สามารถเลือกสัญญาณออกได้ปรับตั้งค่า 0 อัตโนมัติ
ความละเอียดการวัด 1 Pa แบบมีจอแสดงผลในตัวและไม่มีจอแสดงผล


คุณสมบัติ

ย่านการวัด

:    0...100, 0...200, 0...500, 0...1000, 0...2000 Pa

สัญญาณออก

:    0...10 V < 3 mA

ต้องการแหล่งจ่ายไฟ

:    24 Vac/dc, 5 VA

ป้องกันน้ำและฝุ่น

:    IP 54, cable gland downwards

อุณหภูมิการใช้งาน

:    +5...45 °C

ปรับตั้งค่า 0 อัตโนมัติ

รายละเอียดสินค้า


3) PEL 1000 / PEL 1000-N      PEL 1000 เครื่องวัดความดันแตกต่าง (differential pressure) แบบติดตั้ง ส่งสัญญาณออกเป็นแรงดัน ใช้ในงาน
เช่น คุมพัดลมและตรวจสอบฟิลเตอร์ในระบบ AHU (air- handling units), ตรวจจับปริมาณอากาศ สามารถเลือก สัญญาณออกได้
ปรับตั้งค่า 0 อัตโนมัติ ความละเอียดการวัด 1 Pa แบบมีจอแสดงผลในตัวและไม่มีจอแสดงผล


คุณสมบัติ

ย่านการวัด

:     0...500, 0...1000 Pa

สัญญาณออก

:     0...10 V < 3 mA

Time constant

:     4 s

ต้องการแหล่งจ่ายไฟ

:     4 Vac/dc (18...28 Vac/dc), 2 VA

ป้องกันน้ำและฝุ่น

:     IP 54, cable gland downwards

อุณหภูมิการใช้งาน

:     0 - 50 °C

ปรับตั้งค่า 0 อัตโนมัติ

รายละเอียดสินค้า4) PEL 20K / PEL 20K-N


      PEL 20K เครื่องวัดความดันแตกต่าง (differential pressure) แบบติดตั้ง ส่งสัญญาณออกเป็นกระแสและแรงดัน ใช้ในงาน
เช่น ห้องปลอดเชื้อและ isolation room ปรับตั้งค่า 0 อัตโนมัติ ความละเอียดการวัด 10 Pa แบบมีจอแสดงผลในตัวและไม่มีจอแสดงผล


คุณสมบัติ

ย่านการวัด

:     0...2 kPa, 0...4 kPa, 0...10 kPa, 0...20 kPa

สัญญาณออก

:     0...10 V < 3 mA หรือ 4...20 mA < 500 ohm

ต้องการแหล่งจ่ายไฟ

:     24 Vac/dc, 5 VA

ป้องกันน้ำและฝุ่น

:     IP 54, cable gland downwards

อุณหภูมิการใช้งาน

:     +5 - 45 °C

ปรับตั้งค่า 0 อัตโนมัติ

รายละเอียดสินค้า5) PELL / PELL-N


      PELL – LON เครื่องวัดความดันแตกต่าง (differential pressure) แบบติดตั้ง ส่งสัญญาณออกเป็นกระแสและแรงดัน ใช้ในงาน
เช่น ห้องปลอดเชื้อและ isolation room ปรับตั้งค่า 0 อัตโนมัติ ความละเอียดการวัด 1 Pa แบบมีจอแสดงผลในตัวและไม่มีจอแสดงผล


คุณสมบัติ

ย่านการวัด

:     selectable at commissioning

สัญญาณออก

:     0...10 V < 3 mA หรือ 4...20 mA < 500 ohm

ต้องการแหล่งจ่ายไฟ

:     24 Vac/dc, 5 VA

ป้องกันน้ำและฝุ่น

:     IP 54, cable gland downwards

อุณหภูมิการใช้งาน

:     +5 - 45 °C

ปรับตั้งค่า 0 อัตโนมัติ

รายละเอียดสินค้า

 
   
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.