เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
086 493 7412
02 538 8537
 
Search keyword :
 
Motion Sensor
Motion Sensor Switch
Occupancy Sensor
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

        อุปกรณ์ปิด-เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ ช่วยประหยัดพลังงาน
 
LA 14
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
เซ็นเซอร์ตรวจจับการมีอยู่ของคน
Motion Sensor Switch , Occupancy sensor

สำหรับควบคุมการใช้พลังงานของระบบแสงสว่างและพัดลมระบายอากาศ (Ventilation)
 
                                 ข้อมูลเทคนิค

มุมการตรวจจับ
:   360°
หน่วงเวลา
:   12 วินาที; 2,10 หรือ 20 นาที
ความไว(sensitivity)
:   ปรับได้ (สูง/ต่ำ)
อุณหภูมิใช้งาน
:   0-50 °C
Output
:   คอนแทค เปิด/ปิด 60V, 0.2 A
โครงสร้าง
:   IP 20
การใช้กำลังไฟฟ้า
:   < 0.5W , 10-30Vdc/ac
ติดตั้ง
:   โดยยึดเพดานหรือผนัง
 
 
 
LA 15
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
เซ็นเซอร์ตรวจจับการมีอยู่ของคน
Motion Sensor Switch , Occupancy sensor with a 230Vac relay output
สำหรับควบคุมการใช้พลังงานของระบบแสงสว่าง, พัดลมระบายอากาศ (Ventilation) และ ควบคุมการส่องสว่าง พร้อม relay output

                                                                                                                        
                                 ข้อมูลเทคนิค

มุมการตรวจจับ
:   360°
หน่วงเวลา
:   12 วินาที; 2,10 หรือ 20 นาที
ความไว(sensitivity)
:   ปรับได้ (สูง/ต่ำ)
อุณหภูมิใช้งาน
:    0-50 °C
Output
:   คอนแทค เปิด/ปิด >60V, 0.1 A
โครงสร้าง
:   IP 20
การใช้กำลังไฟฟ้า
:   < 0.5W , 10-30Vdc/ac
ติดตั้ง
:   โดยยึดเพดานหรือผนัง
     
 
                                                
                                                       
 
 
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.