เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
083 010 1851
02 538 8537
LINE ID: micro1851
 
Search keyword :
   
   
MENU
 
 
 
 
 
 
   
เครื่องวัดความดันน้ำแบบติดตั้ง
Water pressure transmitters
     เป็นเครื่องวัดความดันแตกต่างและความดันคงที่ สามารถนำไปใช้กับ  air handling unit (AHU), สามารถเลือกย่านวัดได้ในตัวเอง
แบบมีแสดงผลในตัวและไม่มีจอแสดงผล เหมาะสำหรับงานวัดระบบทำความร้อนและทำความเย็น                


1)    VPL 16 / VPL 16-N

    
VPL 16   เครื่องวัดความดัน (3 สาย) สำหรับใช้ในงานเช่น
เครื่องทำความร้อนและระบบทำความเย็น เลือกได้ 4 ย่านวัด
ทนความดันได้ถึง 16 bar
   

คุณสมบัติ
 
ย่านการวัด
 
:     0-2.5, 0-6, 0-10, 0-16 bar
 
สัญญาณออก
 
:     0...10 V < 2 mA, 4...20 mA < 800 ohm
 
ต้องการแหล่งจ่ายไฟ        
 
:     24 Vac/dc, 1 VA
 
ป้องกันน้ำและฝุ่น
 
:     IP 54, cable gland or process connection downwards
 
อุณหภูมิใช้งาน 
 
:     0...60 °C
 
ขนาดเกลียว
 
:     G ½", วัสดุทำจากสแตนเลส 
      (Stem:G ½", wetting parts stainless steel)
 
ใช้ได้กับ
 
:     น้ำจืด, อากาศ, น้ำมัน, น้ำยา glycol  ที่อุณหภูมิ 0...85 °C 
      (Allowed media: fresh water, air, glycol & water, oils 
      Allowed media temperature: 0...85 °C)
                                                                                     

รายละเอียดสินค้า

  

2)    VPL 60 / VPL 60-N  เครื่องวัดความดัน

    
VPL 60   เครื่องวัดความดัน (3 สาย) สำหรับใช้ในงาน
เช่น เครื่องทำความร้อนและระบบทำความเย็น เลือกได้ 4 ย่าน
วัด ขณะติดตั้งทนความดันได้ถึง 60 bar
   

คุณสมบัติ
 
ย่านการวัด
 
:    0-16, 0-25, 0-40 or 0-60 bar
 
สัญญาณออก
 
:    0...10 V < 2 mA, 4...20 mA < 800 ohm
 
ต้องการแหล่งจ่ายไฟ       
 
:    24 Vac/dc, 1 VA
 
ป้องกันน้ำและฝุ่น
 
:    IP 54, cable gland or process connection downwards
 
อุณหภูมิใช้งาน 
 
:    0...60 °C
 
ขนาดเกลียว
 
:    G ½", วัสดุทำจากสแตนเลส 
     (Stem:G ½", wetting parts stainless steel)
 
ใช้ได้กับ
 
:    น้ำจืด, อากาศ, น้ำมัน, น้ำยา glycol ที่อุณหภูมิ 0...85 °C 
     (Allowed media: fresh water, air, glycol & water, oils 
     Allowed media temperature: 0...85 °C)

 รายละเอียดสินค้า3)    VPEL 1.0/2.5 / VPEL 1.0/2.5-N  เครื่องวัดความดันแตกต่าง


    
VPEL   เครื่องวัดความดันแตกต่าง  สำหรับใช้ในงาน เช่น
ตรวจวัดความดันของน้ำ, น้ำยา glycol ในระบบทำความเย็น
และเครื่องทำความร้อน เลือกย่านวัดได้ 1.0 หรือ 2.5 bar
ขณะติดตั้ง  
   

คุณสมบัติ
 
ย่านการวัด
 
:     0-1.0, 0-2.5 bar
 
สัญญาณออก
 
:     0...10 V, < 5 mA
 
ต้องการแหล่งจ่ายไฟ
 
:     24 Vac/dc, 1 VA
 
ป้องกันน้ำและฝุ่น
 
:     IP 54
 
อุณหภูมิใช้งาน 
 
:     0...70 °C
 
Mounting
 
:     with screws, external lugs
 
Position
 
:     allowed only process connectors downwards
 
Process connections
 
:     8 mm compression fittings for copper pipes

รายละเอียดสินค้า
4)    VPEL 4.0/6.0 / VPEL 4.0/6.0-N  เครื่องวัดความดันแตกต่าง


    
VPEL   เครื่องวัดความดันแตกต่าง สำหรับใช้ในงาน เช่น
ตรวจวัดความดันของน้ำ, น้ำยา glycol ในระบบทำความเย็น
และเครื่องทำความร้อน  เลือกย่านวัดได้ 4.0 หรือ6.0 bar
ขณะติดตั้ง  
   

 
คุณสมบัติ
 
ย่านการวัด
 
:     0-4.0, 0-6.0 bar
 
สัญญาณออก
 
:     0...10 V, < 5 mA
 
ต้องการแหล่งจ่ายไฟ
 
:     24 Vac/dc, 1 VA
 
ป้องกันน้ำและฝุ่น
 
:     IP 54
 
อุณหภูมิใช้งาน 
 
:     0...70 °C
 
Mounting
 
:     with screws, external lugs
 
Position
 
:     allowed only process connectors downwards
 
Process connections
 
:     8 mm compression fittings for copper pipes

รายละเอียดสินค้า

 

 
   
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.