เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
086 493 7412
02 538 8537
 
Search keyword :
   
   
MENU
 
 
 
 
 
 
   
 
เซ็นเซอร์น้ำฝน (Rain sensor)  
       
 


Rain sensor
เซ็นเซอร์น้ำฝน
เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน
Rain sensor

   
   
   
 
Rain Sensor - SA10 เซ็นเซอร์น้ำฝน (rain sensor) แบบติดตั้ง ใช้ในงาน HVAC ใช้ตรวจจับ (detect) และ monitoring น้ำฝน สัญญาณออกเป็นแรงดัน 0...10 Vdc และ มี relay บอกสถานะ


   
 
    
ข้อมูลทางเทคนิค
   
• สัญญาณออก
:     0…10 V , < 2 mA

• ย่านการวัด
:     ปริมาณน้ำฝนเล็กน้อย (weak rain <0.5mm) ที่สัญญาณออก 1 V
:     ปริมาณน้ำฝนปานกลาง (normal) ที่สัญญาณออก 2…3 V
:     ปริมาณน้ำฝนมาก ฝนตกหนัก (heavy rain) ที่สัญญาณออก 3...10 V

• รีเลย์
:     แบบปกติเปิด (NO contact) 60Vdc , 0.1A เมื่อสัญญาณออกมีแรงดัน
:     เกินกว่า 1.0 V หน้าสัมผัสรีเลย์จะปิด (contact close)

• แหล่งจ่ายไฟ
:      24 Vac/dc (22-28Vac/dc), <5VA

• ระดับการป้องกัน
:     IP54

• อุณหภูมิใช้งาน
:     -40 ... 50°C มีตัวทำความร้อน (heater) ติดตั้งในตัว
   
   
                      

 

   
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.