เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
086 493 7412
02 538 8537
 
Search keyword :
   
   
MENU
 
 
 
 
 
 
   
 

Sound Level Meter
db Meter
เครื่องวัดเสียง


Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง db Meter

มิเตอร์วัดระดับความดังเสียง  SL-1300


 
  
FEATURES

    เครื่องวัดระดับเสียงตรงตามมาตราฐาน IEC651 type 2, ANSI S1.4 type 2 ออกแบบสำหรับงานวิศวกรรมความปลอดภัย ในด้านสุขภาพ, อุสาหกรรมและการควบคุมสภาพแวดล้อมทางเสียง ย่านความดัง 30 - 130dB ที่ความถี่ 31.5 - 8KHz ความละเอียด 0.1dB บนจอLCD 4หลัก
                       

SPECIFICATIONS

มาตรฐาน

:     IEC651 type 2, ANSI S1.4 type 2

ย่านความถี่  

:     31.5Hz~8KHz

ย่านวัดระดับความดัง

:     30~130dB

Frequency weighting 

:      A & C

ไมโครโฟน 

:      1/2 inch electric condenser microphone

Calibration

:      Electrical calibration with the internal oscillator  
       (1kHz sine wave)

การแสดงผล

:      LCD 4 หลัก

Resolution
:      0.1dB
ความละเอียด
:      0.1dB

เปลี่ยนแปลงการแสดงผลข้อมูล

:      0.5 sec 

Time weighting

:      FAST(125mS), SLOW(1 sec.)

วัดความดัง 2 ระดับ

:      ต่ำ : 30-100dB  สูง : 60-130dB

ค่าคลาดเคลื่อน

:      + 1.5dB

ฟังช์ชั่นการเตือน

:      “OVER” แสดงเมื่อเกินย่านวัด

บันทึกค่าสูงสุด

:      Hold readings the Maximum Value, with decay
       < 1dB/3minutes.

ปิดทำงานอัตโนมัติ

:      ถ้าไม่ได้ใช้งาน 15 นาที มิเตอร์จะปิดเครื่องเอง

แหล่งจ่ายไฟ

:      แบตเตอรี่ 9V 006P หรือ

อายุใช้งานของแบตเตอรี่

:      50 ชั่วโมง

ช่วงอุณหภูมิการทำงาน

:      0 to 40 °C

ช่วงความชื้นการทำงาน

:      10 to 90%RH

ช่วงอุณหภูมิภายนอก

:      -10 to 60 °C

ช่วงความชื้นภายนอก 

:      10 to 75 %RH

ขนาด

:      (ยาวxกว้างxสูง) 210 x 55 x 32x mm

น้ำหนัก

:      230g (รวมแบตเตอรี่)

                                               
                                           มิเตอร์วัดระดับความดังเสียง  SL-8050IL

         
 
  
FEATURES

    มิเตอร์วัดระดับเสียง สำหรับงานด้านมลภาวะทางเสียง ควบคุมคุณภาพ การป้องกันอันตรายทางเสียงต่อ สุขภาพ การวัดเสียงในสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ในโรงงาน โรงเรียน สำนักงาน ระดับเสียงทางจราจร บ้านเรือนและอื่นๆ

SPECIFICATIONS

 

มาตรฐาน

:      IEC61672 -1 CLASS2

ค่าคลาดเคลื่อน

:      +1.4dB

ย่านความถี่

:      31.5HZ ~ 8KHZ  

Dynamic range

:      50dB

ย่านวัดความดัง 4 ระดับ

:      ต่ำ 30dB~80dB  กลาง  50dB~100dB
       สูง 80dB~130dB อัตโนมัติ  30dB~130dB

Frequency weighting

:      dBA/dBC

Time weighting

:      FAST ( 125ms ), SLOW ( 1s )

ไมโครโฟน

:      1/2 inch electret condenser microphone

แสดงผล

:      LCD  4 หลัก ความละเอียด  0.1dB

เปลี่ยนแปลงการแสดงผลข้อมูล

:      2 times/sec.

การบันทึก

:      บันทึกค่าสูงสุดและต่ำสุด

Alarm function

:      “OVER”is when input is more than upper limit of range.
       “UNDER”is when input is less than upper limit of range.

สัญญาณออกแบบอนาล็อก 

:      AC/DC outputs from earphone outlet AC=1 V rms
       DC=10mV/dB

การส่งข้อมูลออก 

:      USB data traffic

ปิดทำงานอัตโนมัติ

:      ถ้าไม่ได้ใช้งาน 15 นาที มิเตอร์จะเครื่องเอง

แหล่งจ่ายไฟ 

:      แบตเตอรี่  9V   0069P หรือ NEDA1604  หรือ  IEC 6F22

อายุใช้งานของแบตเตอรี่  

:      30 ชั่วโมง

ช่วงอุณหภูมิและความชื้นที่ใช้งาน

:      0 °C~ 40?C ,10% RH~90% RH

ขนาด

:      278 (ยาว) x 76(กว้าง) x50(สูง) mm

น้ำหนัก 

:      350 g

 
 
 
                                

  

 
   
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.