เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
086 493 7412
02 538 8537
 
Search keyword :
   
   
MENU
 
 
 
 
 
 
   

เครื่องวัดความชื้น, อุณหภูมิและแสงแบบไร้สาย


เครื่องวัดวัดอุณหภูมิไร้สาย TEFL(ตัวส่ง)


TEFL เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ส่งสัญญาณแบบไร้สาย สำหรับตรวจจับอุณหภูมิภายในห้อง ใช้งานร่วมกับรุ่น FLTA (base station) ซึ่งจะอ่านค่าที่วัดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือทุกๆ ชั่วโมง ผู้ใช้สามารถตั้งเลขประจำตัวเครื่องส่ง (SID)
และเลขประจำตัวเครื่องรับ base station (MID) ได้โดยใช้ FLSER
คุณสมบัติ TEFL (ตัวส่ง)
ย่านการวัด
: 0...50 °C
ค่าความแม่นยำ
: +/- 0,5 °C / 25 °C
การส่งความถี่
: 868.30 MHz สื่อสารแบบ 2 ทาง
ป้องกันน้ำและฝุ่น
: IP 20, ABS
ขนาด
: กว้าง 86 x ยาว 86 x หนา 32 mm.

รายละเอียดสินค้า


เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นไร้สาย TEFL-RH (ตัวส่ง)


TEFL-RH เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้น ส่งสัญญาณแบบไร้สาย สำหรับตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง ใช้งานร่วมกับรุ่น FLTA (base station) อ่านค่าที่วัด เมื่อมีการเปลี่ยน แปลงหรือทุกๆ ชั่วโมง ผู้ใช้สามารถปรับตั้งเลข ประจำตัวเครื่องส่ง (SID) และเลขประจำตัวเครื่องรับ base station (MID) ได้โดยใช้ FLSER
คุณสมบัติ TEFL-RH (ตัวส่ง)
ย่านการวัด
: ความชื้น 0…100 % RH, อุณหภูมิ 0...50 °C
ค่าความแม่นยำ
: +/- 0,5 °C / 25 °C, +/-2% rH / 25 °C
การส่งความถี่
: 868.30 MHz สื่อสารแบบ 2 ทาง
ป้องกันน้ำและฝุ่น
: IP 20, ABS
ขนาด
: กว้าง 86 x ยาว 86 x หนา 32 mm.

รายละเอียดสินค้า


เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น KLUFL (ตัวส่ง)KLUFL
เซ็นเซอร์ส่งสัญญาณแบบไร้สาย มีเซ็นเซอร์วัอุณหภูมิและความชื้นภายในตัวและเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง LUX 11
จากภายนอกและส่งสัญญาณทั้ง 3 ไปยัง FLTA (base station)
คุณสมบัติ KEUFL (ตัวส่ง)
ย่านการวัด
: ความชื้น 0…100 % RH, อุณหภูมิ 0...50 °C,
  ความเข้มแสง : 0..1000 lux
ค่าความแม่นยำ
: humidity +/- 2 % RH (25 °C)
ต้องการแหล่งจ่ายไฟ
: 3V6 AA Lithium battery 2Ah
การส่งสัญญาณ
: 868.30 MHz, FSK modulation
  สื่อสาร 2 ทาง ระหว่าง เครื่องรับ-ส่ง
ป้องกันน้ำและฝุ่น
: PC plastics, IP 54

รายละเอียดสินค้า

FLTA base station (ตัวรับ)


FLTA
เครื่องรับสัญญาณไร้สาย ให้สัญญาณออกเป็น 0…10Vdc 8 ช่อง รับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ส่งสัญญาณแบบไร้สาย
ปรับตั้งเป็นค่าอุณหภูมิและความชื้นได้ตั้ง setpoint ได้ 5 ตำแหน่ง สามารถแสดงแบตเตอรี่ต่ำและภาวการณ์ทำงานที่ไม่ปกติ
(malfunction)
คุณสมบัติ FLTA base station (ตัวรับ)
สัญญาณออก
: 8 x 0...10 Vdc
ต้องการแหล่งจ่ายไฟ
: 24 Vac/dc
ป้องกันน้ำและฝุ่น
: IP 20, for 35 mm DIN-rail

รายละเอียดสินค้าคุณสมบัติ TEUFL (ตัวส่ง)
ย่านการวัด
: อุณหภูมิ -50..150 °C, voltage 0…10 V
ค่าความแม่นยำ
: temperature +/- 0,5 °C (25 °C);
  voltage 1 %
ป้องกันน้ำและฝุ่น
: PC plastics, IP 54
ต้องการแหล่งจ่ายไฟ
: 3V6 AA Lithium Battery 2Ah
การส่งสัญญาณ
: 868.30 MHz, FSK modulation
  สื่อสาร 2 ทาง ระหว่าง เครื่องรับ-ส่ง

เครื่องทวนสัญญาณ FLREP


FLREP
เครื่องทวนสัญญาณไร้สาย ใช้สำหรับกระจายและเพิ่ม ระยะทางรับ-ส่ง ติดตั้ง FLREP ได้ถึง 8 เครื่อง ต่อ FLTA 1 เครื่อง โดยมีรหัสประจำเครื่อง
คุณสมบัติ เครื่องทวนสัญญาณ FLREP

ต้องการแหล่งจ่ายไฟ
: 12-24Vdc or 24Va c
ป้องกันน้ำและฝุ่น
: IP 20, ABS
ขนาด
: กว้าง 86 x ยาว 86 x หนา 32 mm.
ตั้งรหัสประจำเครื่องโดยใช้ FLSER

รายละเอียดสินค้า
FLSER wireless configurationFLSER
wireless configuration สำหรับปรับตั้ง address รหัสประจำเครื่อง รุ่น TEFL และ TEFL และวัด/ทดสอบความแรง
ของสัญญาณ ป้องกันน้ำและฝุ่น : IP 20, ABS ขนาด : กว้าง 86 x ยาว 86 x หนา 32mm.

FLANFLAN
เสาอากาศสำหรับใช้กับรุ่น FLTA base station สาย สายยาว 4 เมตร ติดตั้งด้วยสกรูหรือยึดติดด้วยแม่เหล็กที่ฐาน
 


   
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.