เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
086 493 7412
02 538 8537
 
Search keyword :
   
   
MENU
 
 
 
 
 
 
   

UV LED

UV LEDs 350 nm

• DC Forward Current : 30 mA

• Pulse Forward Current : 80 mA

• Operating Temperature : -20 to +80°C

• Storage Temperature : -40 to +100°C

แหล่งจำหน่าย-ขาย หลอด LED UV from 350nm to 400nm เปรียบเทียบราคา

No.
Past Number
Wave lenght
Output power
Angle
1.
UV_LED_PRCT350-BL-TO18
351 nm
100 - 200 μW
10°
2.
351 nm
100 - 200 μW
90°
3.
351 nm
200 - 300 μW
±15°
4.
355 nm
1.0 mW
15°
5.
355 nm
0.8 - 1.2 mW
15°UV LEDs 360 nm

• DC Forward Current : 30 mA

• Pulse Forward Current : 100 mA

• Operating Temperature : -30 to +80°C

• Storage Temperature : -30 to +85°C
No.
Past Number
Wave lenght
Output power
Angle
1.
360 nm
1.5 mW
15°
2.
360 nm
1.2 - 1.8 mW
15°
3.
361 nm
1.0 mW
 ±15°
4.
361 nm
1.5 mW
30°
5.
361 nm
400 - 700 μW
10°
6.
UV_LED_PRCT360-FW-TO18
365 nm
400 - 700 μW
90°
7.
UV_LED_PRCT365-TO-18
365 nm
400 μW
15°
8.
UV_LED_PRCT365L-3RLQ
365 nm
2.0 mW
15°
9.
365 nm
1.5 mW
15°
10.
UV_LED_PRCT365L-5CLA-3
365 nm
0.6 - 0.8 mW
10°
11.
365 nm
0.6 - 0.8 mW
120°
12.
365 nm
1.4 mW
10°
13.
UV_LED_PRCT365-10
365 nm
1.2 mW
10°
14.
UV_LED_PRCT365-110
365 nm
1.2 mW
110°
15.
UV_LED_PRCT365-525
365 nm
850 μW
30°
16.
UV_LED_PRCT365R-33
365 nm
0.6 - 0.8 mW
-UV LEDs 370 nm

• DC Forward Current : 25 mA

• Pulse Forward Current : 100 mA

• Operating Temperature : -30 to +80°C

• Storage Temperature : -30 to +85°C
No.
Past Number
Wave lenght
Output power
Angle
1.
UV_LED_PRCT370-3RLQ
370 nm
3.0 mW
15°
2.
370 nm
3.0 mW
15°
3.
370 nm
1.4 - 2.0 mW
45°
4.
370 nm
400 μW
15°
5.
370 nm
1.0 mW
30°
6.
UV_LED_PRCT370L-5CLA-4
370 nm
0.8 - 1.2 mW
10°
7.
UV_LED_PRCT370L-5CLA-5
370 nm
1.2 - 1.8 mW
10°
8.
UV_LED_PRCT370L-5CFA-5
370 nm
1.2 - 1.8 mW
120°
9.
UV_LED_PRCT-UV370
370 nm
500 μW
15°
10.
370 nm
0.75 mW
10°
11.
370 nm
1.0 mW
110°
12.
370 nm
0.75 mW
10°
13.
370 nm
1.0 mW
110°
14.
375 nm
19.0 - 26.0 mW
20°
15.
UV_LED_PRCT375L-5CLA-4
375 nm
0.8 - 1.2 mW
10°
16.
UV_LED_PRCT375L-5CLA-5
375 nm
1.2 - 1.8 mW
10°
17.
UV_LED_PRCT375L-5CLA-6
375 nm
1.8 - 2.4 mW
10°
18.
UV_LED_PRCT375L-5FLA-6
375 nm
1.8 - 2.4 mW
120°
19.
UV_LED_PRCT375-04
375 nm
2.5 mW
 ±17°
20.
UV_LED_PRCT375-06
375 nm
2.5 mW
 ±3°
21.
UV_LED_PRCT375-33
375 nm
2.5 mW
 ±11°
22.
UV_LED_PRCT375L-3RLQ
375 nm
6.0 mW
15°
23.
375 nm
6.0 mW
15°
24.
UV_LED_PRCT375L-5RLO-R4
375 nm
8.4 - 1.4 mW
30°
25.
375 nm
10 mW
 ±15°

UV LEDs 380 nm

• DC Forward Current : 25 mA

• Pulse Forward Current : 80 mA

• Operating Temperature : -30 to +80°C

• Storage Temperature : -40 to +100°C
No.
Past Number
Wave lenght
Output power
Angle
1.
380 nm
2.0 - 3.4 mW
10°
2.
380 nm
2.8 - 4.8 mW
110°
3.
380 nm
4.0 - 5.7 mW
45°
4.
UV_LED_PRCTRLS-UV380
380 nm
2.0 mW
30°
5.
UV_LED_PRCTRLS-UV385
385 nm
2.0 mW
30°
6.
385 nm
11.0 mW
 ±20°
7.
385 nm
3 - 5 mW
30°
8.
385 nm
3 - 5 mW
15°
9.
UV_LED_PRCTLED385-33
385 nm
3.5 mW
 ±11°
10.
385 nm
1.7 mW
110°
11.
UV_LED_PRCTL5M-4POAP-01
385 nm
1.5 - 2.3 mW
16°UV LEDs 390 nm

• DC Forward Current : 30 mA

• Pulse Forward Current : 80 mA

• Operating Temperature : -30 to +85°C

• Storage Temperature : -30 to +100°C
No.
Past Number
Wave lenght
Output power
Angle
1.
UV_LED_PRCTVL390-5-15
390 nm
8.1 - 11.5 mW
15°
2.
393 nm
2.0 mW
20°
3.
395 nm
8.0 mW
30°
4.
395 nm
6.0 mW
30°
5.
UV_LED_PRCT3B-447-CVD
395 nm
15 mcd
30°
6.
395 nm
3.0 mW
 ±18°
7.
395 nm
3.0 mW
 ±10°
8.
395 nm
3.0 mW
 ±5°
9.
395 nm
3.0 mW
 ±12°UV LEDs 400 nm

• DC Forward Current : 25 mA

• Pulse Forward Current : 100 mA

• Operating Temperature : -30 to +80°C

• Storage Temperature : -30 to +85°C
No.
Past Number
Wave lenght
Output power
Angle
1.
400 nm
2.0 mW
10°
2.
UV_LED_PRCTGB-333UV1C
400 nm
5 mW
25°
3.
400 nm
8.1 - 11.5 mW
15°
4.
400 nm
21 - 29 mW
15° 

 
   
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.