เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
086 493 7412
02 538 8537
 
Search keyword :
   
   
MENU
 
 
 
 
 
 
   

Water detector
Water leak detector
อุปกรณ์ตรวจจับน้ำรั่วซึม

Water detecto | Water leak detectorr ตรวจจับการรั่วไหลของน้ำบริเวณพื้นที่ต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากน้ำรั่ว เช่น พื้นใต้ air headling unit (AHU), เครื่องทำความเย็น

1) LPH 10   water detectorLPH 10 เครื่องตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ เมื่อมีน้ำรั่วจน
ทำให้เซ็นเซอร์เปียกและค่าความต้านทานที่เซ็นเซอร์
ลดลงจะส่งสัญญาณออกไปยัง รีเลย์(relay)สัญญาณเตือน


ต้องการแหล่งจ่ายไฟ

:    24 Vac/dc (20...28 Vac/dc)

สัญญาณออก

:    change-over contact 60 Vdc, 0.3 A res

Setpoint

:    fixed, about 10 kohm

สัญญาณเตือน

:    lamp and buzzer, with reset buttom

ขนาด

:    87 x 86 x 32 mm

ป้องกันน้ำและฝุ่น

:    IP 20, ABS plasticsรายละเอียดสินค้า2) VVK 2


VVK 2 เครื่องตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ เมื่อมีน้ำรั่วจน
ทำให้เซ็นเซอร์เปียกและค่าความต้านทานที่เซ็นเซอร์ลดลง
จะส่งสัญญาณออกไปยัง รีเลย์ (relay)ต้องการแหล่งจ่ายไฟ

:    24 Vac, 2 VA

สัญญาณออก

:    change-over contact 60 Vdc, 2 A res

Setpoint

:    adjustable, LOW < 10 kohm, HIGH < 80 kohm

สัญญาณเตือนย่านวัด

:    10 kohm / 80...300 kohm, เลือกได้

ขนาด

:    87 x 86 x 32 mm

ป้องกันน้ำและฝุ่น

:    IP 20, DIN-housing


รายละเอียดสินค้า


3) VVA 1


VVA1 เซ็นเซอร์ใช้งานร่วมกับรุ่น VVK 2 และ
LPH 10 สามารถติดตั้งในที่ต่างๆ ได้ เช่น บนพื้น


4) VVA 2


VVA 2 เซ็นเซอร์ใช้งานร่วมกับ VVK 2 และ LPH10
VVA 2 สามารถติดตั้งในที่ต่างๆได้ เช่น บนพื้น


5) VVA 3


VVA 3 เซ็นเซอร์ใช้งานร่วมกับ VVK 2 และ LPH 10.
VVA 3 สามารถติดตั้งในที่ต่างๆได้ เช่น บนพื้น ตัวเซ็นเซอร์
ประกอบด้วยส่วนที่เป็นกระดาษกาวและสายยาว 2 เมตร

ขนาดเซ็นเซอร์ : 25 x 200 mm


6) VVN 1 / VVN 2


VVN เซ็นเซอร์ใช้งานร่วมกับ VVK 2 และ LPH 10.
VVN สามารถติดตั้งในที่ต่างๆ เช่น บนพื้นหรือส่วนล่างของ
ท่อที่อาจมีน้ำจากการควบแน่น


VVN 1 : เซ็นเซอร์แบบสายคาดยาว 1 เมตร และ สายสัญญาณยาว 2 เมตร
VVN 2 : เซ็นเซอร์แบบสายคาดยาว 2 เมตร และ สายสัญญาณยาว 2 เมตร
 
   
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.