เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
086 493 7412
02 538 8537
 
Search keyword :
 

Data Logger
เครื่องบันทึกข้อมูล
เครื่องเก็บข้อมูล
ดาต้าลอกเกอร์

 
     มีเซ็นเซอร์ในตัว หรือรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ ภายนอก บันทึกได้ 12,000 - 500,000 ค่า พร้อม วัน เดือน ปี และเวลารับสัญญาณมาตรฐาน 0-2.5V, 0-5V, 0-10V, 0/4-20mA, pulse จากเซ็นเซอร์หลายชนิด และสามารถ กำหนดหน่วยวัดและสเกลให้สัมพันธ์กัน ระหว่าง Input-Output แสดงผลบนคอมพิวเตอร์เป็นกราฟ จากข้อมูล ที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ หรือจากค่าขณะทำการวัด( real-time data processing) มีจอ LCD แสดงผลในตัว (option) มีรุ่นให้เลือก 1-24 channels
 
    
 
แบบมีเซ็นเซอร์ในตัว
PN 001 Datalogger
1 ช่อง บันทึกอุณหภูมิช่วง -40 ถึง 70 °C  
 
PN 002 Datalogger
2 ช่อง บันทึกอุณหภูมิ, และความชื้น : -40 ถึง 70 °C, 0 ถึง 100 %RH    


1)


คุณสมบัติ
 

• ย่านวัดความชื้น : 0 – 100 %RH
• ย่านวัดอุณหภูมิ : -40 ถึง +70 °C
• เก็บค่าความชื้นและอุณหภูมิได้ 32000 ค่า (ความชื้น 16000 และอุณหภูมิ 16000)
• แสดงค่า Dew point ด้วย Windows Software
• เลือกช่วงเวลา (Sampling interval) ในการวัดและบันทึกได้ : 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m,
  30m, 1hr, 2hr, 3hr, 6hr, 12hr, 24hr
• แสดงสถานะด้วย  LED สีแดง/สีเหลือง และสีเขียว
• ปรับตั้งค่าและดาวน์โหลดข้อมูลผ่านพอร์ต USB
• สามารถตั้งสัญญาณเตือน ความชื้นและอุณหภูมิ
• ใช้ Software วิเคราะห์ผลเป็นกราฟ
• Multi-mode to start logging
• แบตเตอร์รี่ใช้งานได้ยาวนาน
   
 
 
PN 003 Datalogger
3ช่อง บันทึกอุณหภูมิ, ความชื้นและความเข้มแสง : -20 ถึง 70 °C, 5 ถึง 95 %RH
และ 0-10,000 Lux   
 
แบบใช้เซ็นเซอร์ภายนอก
PN 004 Datalogger
1 ช่อง รับสัญญาณ 0-2.5V, 0-5V, 0-10V, 0/4-20mA
หรือ 0/4 - 20 mA
บันทึกได้ 12,000 records  
 
PN 005 Datalogger
2 ช่อง รับสัญญาณ 0-2.5V, 0-5V, 0-10V, 0/4-20mA
หรือ 0/4 - 20 mA
บันทึกได้ 16,000 records       
 
PN 006 Datalogger
4 ช่อง รับสัญญาณ 0-2.5V, 0-5V, 0-10V, 0/4-20mA
หรือ 0/4 - 20 mA
บันทึกได้ 16,000 records        
 
PN 007 Datalogger
1 ช่อง บันทึกกระแส 0-600A จาก clamp probe
 
PN 008 Datalogger
2 ช่อง บันทึกอุณหภูมิและความชื้น บันทึกได้ 16,000 records
 
PN 009 Datalogger
2 ช่อง บันทึกอุณหภูมิ จากเทอร์โมคัพเปิล (Thermocouple) บันทึกได้ 100,000 records
 
PN 010 Datalogger
2 ช่อง บันทึกอุณหภูมิ จากRTD (Pt 100) บันทึกได้ 100,000 records
 
PN 011 Datalogger
2 ช่อง บันทึกกระแส 0-600A จาก clamp probe บันทึกได้ 16,000 records
 
PN 012 Datalogger
4 ช่อง บันทึกอุณหภูมิ จากเทอร์โมคัพเปิล (Thermocouple)
 
PN 013 Datalogger
8 ช่อง บันทึกอุณหภูมิ จากเทอร์โมคัพเปิล(Thermocouple)
 
"ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณา ติดต่อ หรือ โทร. 02-749-3736-7"
 
 

เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.