เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
083 010 1851
02 538 8537
LINE ID: micro1851
 
Search keyword :
 
    DISTANCE SENSOR
ULTRASONIC SENSOR
LEVEL SENSOR
อุลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์วัดระยะ

    วัดระยะทาง  วัดระดับของเหลวและวัตถุต่างๆ  วัดความหนา  วัดตำแหน่ง  ตรวจจับวัตถุ
 
        ULTRASONIC SENSOR
 
        LIQUID LEVEL SENSOR
 

ULTRASONIC & LEVEL SENSORS


อุลตร้าโซนิคเซนเซอร์วัดระยะ ทำงานที่คลื่นความถี่เหนือเสียง ส่ง - รับ คลื่นในตัวเดียวกัน

Series P42
อุลตร้าโซนิค เซ็นเซอร์วัดระยะ 100 - 600, … 800 - 8000 มม
สัญญาณออกเป็น แรงดัน 0 – 10V, กระแส 4 - 20mA หรือ Switching Output PNP/NPN 
เชื่อมต่อด้วย RS485 หรือ RS232
 
แบบอนาลอก รุ่น ระยะตรวจวัด (มม.)
Voltage Output 0 – 10 V Connector Versions เชื่อมต่อด้วย RS232 DISTANCE_SENSOR_P42-A4N-2D-1C1-130E 300 - 3000
DISTANCE_SENSOR_P42-A4N-2D-1C1-180E 250 - 2000
DISTANCE_SENSOR_P42-A4N-2D-1C1-220S 150 - 1500
DISTANCE_SENSOR_P42-A4N-2D-1C1-300E 100 - 600
DISTANCE_SENSOR_P42-T4N-2D-1C1-130E 350 - 350
DISTANCE_SENSOR_P42-T4N-2D-1C1-180E 250 - 2000
DISTANCE_SENSOR_P42-T4N-2D-1C1-200E 150 - 1500
 
Voltage Output 0 – 10 V Connector Versions เชื่อมต่อด้วย RS485 DISTANCE_SENSOR_P42-A4N-2D-1E1-130E 300 - 3000
DISTANCE_SENSOR_P42-A4N-2D-1E1-180E 250 - 2000
DISTANCE_SENSOR_P42-A4N-2D-1E1-220S 150 - 1500
DISTANCE_SENSOR_P42-A4N-2D-1E1-300E 100 - 600
DISTANCE_SENSOR_P42-T4N-2D-1E1-130E 350 - 3500
DISTANCE_SENSOR_P42-T4N-2D-1E1-180E 250 - 200
DISTANCE_SENSOR_P42-T4N-2D-1E1-200E 150 – 1500
 
Current Output 4 – 20 mA Connector Versions เชื่อมต่อด้วย RS232 DISTANCE_SENSOR_P42-A4N-2D-1D1-130E 300 - 3000
DISTANCE_SENSOR_P42-A4N-2D-1D1-180E 250 - 2000
 DISTANCE_SENSOR_P42-A4N-2D-1D1-220S 150 - 1500
 DISTANCE_SENSOR_P42-A4N-2D-1D1-300E 100 - 600
 DISTANCE_SENSOR_P42-T4N-2D-1D1-130E 350 - 3500
 DISTANCE_SENSOR_P42-T4N-2D-1D1-180E 250 - 2000
 DISTANCE_SENSOR_P42-T4N-2D-1D1-200E 150 - 1500
 
Current Output 4 – 20 mA Connector Versions เชื่อมต่อด้วย RS485 DISTANCE_SENSOR_P42-A4N-2D-1F1-130E 300 - 3000
DISTANCE_SENSOR_P42-A4N-2D-1F1-180E 250 - 2000
DISTANCE_SENSOR_P42-A4N-2D-1F1-220S 150 - 1500
DISTANCE_SENSOR_P42-A4N-2D-1F1-300E 100 - 600
DISTANCE_SENSOR_P42-T4N-2D-1F1-130E 350 - 3500
DISTANCE_SENSOR_P42-T4N-2D-1F1-180E 250 - 2000
 
Output : 4 - 20mA, 0 - 10V DISTANCE_SENSOR_P42-T4N-2D-1F1-200E 150 - 1500
Connector Versions
เชื่อมต่อด้วย RS485
 
Output : 4 - 20mA, 0 - 10V Connector Versions เชื่อมต่อด้วย RS232 DISTANCE_SENSOR_P42-O4N-2D-1A1-80E 600 - 6000
DISTANCE_SENSOR_P42-O4N-2D-1A2-80E 600 - 6000
DISTANCE_SENSOR_P42-M0A-2D-1G1-65E  
DISTANCE_SENSOR_P42-M0A-2D-1G1-130E  
DISTANCE_SENSOR_P42-M0A-2D-1G1-180E*  
DISTANCE_SENSOR_P42-M0A-2D-1G1-220S*  
DISTANCE_SENSOR_P42-M0A-2D-1G1-M96*  
DISTANCE_SENSOR_P42-M0A-2D-1G1-300E*  
DISTANCE_SENSOR_P42-M3A-2D-1G1-65E* 800 - 8000
DISTANCE_SENSOR_P42-M3A-2D-1G1-130E* 400 - 4000
DISTANCE_SENSOR_P42-M3A-2D-1G1-180E* 250 - 2500
DISTANCE_SENSOR_P42-M3A-2D-1G1-220S* 150 - 1500
DISTANCE_SENSOR_P42-M3A-2D-1G1-M96 150 - 1500
DISTANCE_SENSOR_P42-M3A-2D-1G1-300E* 100 - 900
 
 
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.