เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
083 010 1851
02 538 8537
LINE ID: micro1851
 
Search keyword :
 
DISTANCE SENSOR
ULTRASONIC SENSOR
LEVEL SENSOR
อุลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์วัดระยะ

    วัดระยะทาง  วัดระดับของเหลวและวัตถุต่างๆ  วัดความหนา  วัดตำแหน่ง  ตรวจจับวัตถุ
 
 

ULTRASONIC & LEVEL SENSORS


อุลตร้าโซนิคเซนเซอร์วัดระยะ ทำงานที่คลื่นความถี่เหนือเสียง ส่ง - รับ คลื่นในตัวเดียวกัน

Series P47
อุลตร้าโซนิค เซ็นเซอร์วัดระยะ 60 - 30, … 500 - 5000 มม
สัญญาณออกเป็น แรงดัน 0 – 10V หรือ กระแส 4 – 20mA
พร้อมสายยาว 2 เมตร ในตัว หรือ เชื่อมต่อด้วย Connector M12
 
แบบอนาลอก รุ่น ระยะตรวจวัด (มม.)
Voltage Output 0 – 10 V Cable Versions พร้อมสายยาว 2 เมตร ในตัว DISTANCE_SENSOR_P47-T4Y-2D-1C0-130E
       300 - 2500
DISTANCE_SENSOR_P47-F4Y-2D-1C0-180E
       200 - 1500
DISTANCE_SENSOR_P47-F4Y-2D-1C0-300E
       100 - 600
DISTANCE_SENSOR_P47-F4Y-2D-1C0-330E
       60 - 300
 
Voltage Output 0 – 10 V Connector Versions เชื่อมต่อด้วย Connector M12 DISTANCE_SENSOR_P47-O4V-2D-1C0-80E
       500 - 5000
DISTANCE_SENSOR_P47-T4V-2D-1C0-130E
       200 - 2500
DISTANCE_SENSOR_P47-F4V-2D-1C0-180E
       200 - 1500
DISTANCE_SENSOR_P47-F4V-2D-1C0-300E
       100 - 600
DISTANCE_SENSOR_P47-F4V-2D-1C0-330E
       60 - 300
 
Current Output 4 – 20 mA Cable Versions พร้อมสายยาว 2 เมตร ในตัว DISTANCE_SENSOR_P47-T4Y-2D-1D0-130E
       300 - 2500
DISTANCE_SENSOR_P47-F4Y-2D-1D0-180E
       200 - 1500
DISTANCE_SENSOR_P47-F4Y-2D-1D0-300E
       100 - 600
DISTANCE_SENSOR_P47-F4Y-2D-1D0-330E
       60 - 300
 
Current Output 4 - 20 mA Connector Versions เชื่อมต่อด้วย Connector M12 DISTANCE_SENSOR_P47-O4V-2D-1D0-80E
       500 - 5000
DISTANCE_SENSOR_P47-T4V-2D-1D0-130E
       300 - 2500
DISTANCE_SENSOR_P47-F4V-2D-1D0-180E
       200 - 1500
DISTANCE_SENSOR_P47-F4V-2D-1D0-300E
       100 - 600
DISTANCE_SENSOR_P47-F4V-2D-1D0-330E
       60 - 300
 
 
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.