เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
086 493 7412
02 538 8537
 
Search keyword :
 
    Humidity Sensor Humidity Transmitter

        Humidity Measurement and Control
 
 
 
 
  ตอบสนองการวัดความชื้นในกระบวนการต่างๆ หลากหลายรูปแบบ
  ทนอุณหภูมิย่านต่างๆ สูงสุดถึง 200 °C
  ทนก๊าซบางชนิด เช่น แอมโมเนีย
  กันระเบิด- ATEX explosion-proof approval
  สัญญาณออกแบบต่างๆ เช่น อนาลอก/ดิจิตอล/ความต้านทานแปรค่า
  หัววัดในตัวหรือแยกจากส่วนอิเลคทรอนิคส์
  ใช้ในอาคารและนอกอาคาร
  วัดและควบคุม อุณหภูมิและความชื้นในตัวเดียวกัน
  ติดตั้งแบบต่างๆ
  กันฝุ่น, น้ำ, อนุภาคสกปรกหรือทำลายหัววัดด้วยตัวกรอง(sintered
    fillter)
  มีแบบใช้และไม่ใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่าย

เครื่องวัดความชื้น, อุณหภูมิและแสง
แบบไร้สาย
 
เข้าดูรายละเอียด Link to Galltec Website

"""""""
 
 

เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.