เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
086 493 7412
02 538 8537
 
Search keyword :
 
Thermo-Hygrometer
Humidity Measurement

เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ
ไฮโกรมิเตอร์
ไฮโกร-เทอร์โมมิเตอร์
 1)    TH-611D  

       เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ สามารถวัดความชื้น, อุณหภูมิ, อุณหภูมิกระเปาะเปียก และ Dew point ได้ในตัวเดียวกัน
       ปิดเครื่องอัตโนมัติภายใน 15 นาที
คุณสมบัติ
• ย่านวัดความชื้น : 0 - 100%RH
• ย่านวัดอุณหภูมิอากาศ : -30  ถึง +100°C เลือกแสง 0 - 199 °F ได้
• ย่านวัดอุณหภูมิกระเปาะเปียก : 0 - 80°C
• ย่านวัด Dew Point temperature : -30 - 100°C
• แสดงผลแบบ LCD 4 ½  หลัก พร้อมไฟ backlight 
• มีสัญญาณเตือนเมื่อเกินย่านวัด
                                 รายละเอียดสินค้า2)    TH-610K  

       เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิในอากาศ (probe type-K thermocouple) แสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิได้พร้อมกันผ่านทาง LCD
คุณสมบัติ
    
• ย่านวัดความชื้น : 0.1 - 100% RH  
• ย่านวัดอุณหภูมิ  : -20 ถึง +1000 °C  เลือก°Fได้ 
  (probe type-K thermocouple) 
• ตอบสนองเร็วในการวัดความชื้น
• วัดค่าสูงสุด และคงค่าที่วัดค้างไว้ (Hold)
• แสดงผลแบบ LCD จอใหญ่พร้อมไฟ backlight

                        รายละเอียดสินค้า
 

3)    TH-612IR

       เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบอินฟราเรด Thermo-hygrometer with Infra red thermometer  
คุณสมบัติ

• วัดความชื้นและอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสได้พร้อมกัน
• แสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิได้พร้อมกันผ่านทาง LCD
• มีเลเซอร์ชี้จุดวัดในตัวสำหรับวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส
• เปลี่ยนหน่วยวัด °C/°F โดยปุ่มกด 
• วัดค่าสูงสุด และคงค่าที่วัดค้างไว้ (Hold)
• ปิดเครื่องอัตโนมัติภายใน 10 นาที
• แสดงผลขนาดใหญ่แบบ LCD พร้อมไฟ backlight 
• ย่านวัดความชื้น : 0 - 100%RH
• ย่านวัดอุณหภูมิ IR : -500  ถึง +500?C เลือก?Fได้ 
• ความละเอียด 0.1%RH  และ 0.1°C (°C/°F)
• มีสัญญาณเตือนเมื่อเกินย่านวัด 

                        รายละเอียดสินค้า
4)    TH-614P 

       เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบอินฟราเรด, ไซโครมิเตอร์ Psychrometer with Infrared Thermometer TH-614P, Draft
คุณสมบัติ
• แสดงผลความชื้น/อุณหภูมิ, ความชื้น/Dew Point, 
  ความชื้น/ อุณหภูมิ  กระเปาะเปียก  ได้พร้อมกัน
• วัดอุณหภูมิพื้นผิวด้วยอินฟราเรด (Infrared)
• มีเลเซอร์ชี้จุดวัดในตัวสำหรับวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส  
• ตอบสนองในการวัดเร็ว
• อ่านค่าได้แม่นยำ
• แสดงผล LCD 3 หลัก
• มีลักษณะบางเคลือบด้วยยางกันลื่น ใช้งานได้ด้วยมือเดียว
• เตือนแบตเตอรี่ต่ำ                   
• ปิดเครื่องอัตโนมัติ  
• พร้อมไฟ backlight        

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ย่านวัดความชื้น

 :    10 - 90%RH

 • ย่านวัดอุณหภูมิ Type K probe

 :    -100  ถึง +1372°C

 • ย่านวัดอุณหภูมิ IR

 :    500  ถึง +500°C 

 • ย่านวัดอุณหภูมิอากาศ

 :    -20  ถึง +60°C

 • ย่านวัดอุณหภูมิกระเปาะเปียก

 :    0  ถึง +80°C

 • Dew Point 

 :    -30  ถึง +100°C

                                                          
                        รายละเอียดสินค้า

 


 
 

เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.