เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
083 010 1851
02 538 8537
LINE ID: micro1851
 
Search keyword :
 
    LEVEL SENSOR
DISTANCE SENSOR
ULTRASONIC SENSOR
อุลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์วัดระยะ

    วัดระยะทาง  วัดระดับของเหลวและวัตถุต่างๆ  วัดความหนา  วัดตำแหน่ง  ตรวจจับวัตถุ
 
 

ULTRASONIC & LEVEL SENSORS


อุลตร้าโซนิคเซนเซอร์วัดระยะ ทำงานที่คลื่นความถี่เหนือเสียง ส่ง - รับ คลื่นในตัวเดียวกัน

Series P43
อุลตร้าโซนิค เซ็นเซอร์วัดระยะ 30 - 400, … 600 - 6000 มม
สัญญาณออกเป็น แรงดัน 0 – 10V, กระแส 4 – 20mA หรือ Switching Output PNP/NPN 
พร้อมสายยาว 2 เมตร ในตัว หรือ เชื่อมต่อด้วย Connector M12
 
แบบอนาลอก รุ่น ระยะตรวจวัด (มม.)
Voltage Output 0 -10V Cable Versions พร้อมสายยาว 2 เมตร ในตัว LEVEL_SENSOR_P43-F4Y-2D-1C0-360E
       30 - 400
LEVEL_SENSOR_P43-F4Y-2D-1C0-330E
       60 - 500
LEVEL_SENSOR_P43-F4Y-2D-1C0-300E
       100 - 800
LEVEL_SENSOR_P43-F4Y-2D-1C0-180E
       200 - 2000
LEVEL_SENSOR_P43-T4Y-2D-1C0-130E
       350 - 3500
 
Current Output 4 -20 mA Cable Versions พร้อมสายยาว 2 เมตร ในตัว  LEVEL_SENSOR_P43-F4Y-2D-1D0-360E
       30 - 400
LEVEL_SENSOR_P43-F4Y-2D-1D0-330E
       60 - 500
LEVEL_SENSOR_P43-F4Y-2D-1D0-300E
       100 - 800
LEVEL_SENSOR_P43-F4Y-2D-1D0-180E
       200 - 2000
LEVEL_SENSOR_P43-T4Y-2D-1D0-130E
       350 - 3500
 
Voltage Output 0 -10 V Connector Version เชื่อมต่อด้วย Connector M12 LEVEL_SENSOR_P43-F4V-2D-1C0-360E
       30 - 400
LEVEL_SENSOR_P43-F4V-2D-1C0-330E
       60 - 500
LEVEL_SENSOR_P43-F4V-2D-1C0-300E
       100 - 800
LEVEL_SENSOR_P43-F4V-2D-1C0-180E
       200 - 2000
LEVEL_SENSOR_P43-T4V-2D-1C0-130E
       350 - 3500
LEVEL_SENSOR_P43-O4V-2D-1C0-80E
       600 - 6000
 
Current Output 4 -20 mAConnector Version เชื่อมต่อด้วย Connector M12 LEVEL_SENSOR_P43-F4V-2D-1D0-360E
       30 - 400
LEVEL_SENSOR_P43-F4V-2D-1D0-330E
       60 - 500
LEVEL_SENSOR_P43-F4V-2D-1D0-300E
       100 - 800
LEVEL_SENSOR_P43-F4V-2D-1D0-180E
       200 - 2000
LEVEL_SENSOR_P43-T4V-2D-1D0-130E
       350 - 3500
LEVEL_SENSOR_P43-O4V-2D-1D0-80E
       600 - 6000
Switching Sensors PNP
Cable Versions พร้อมสายยาว 2 เมตร ในตัว  LEVEL_SENSOR_P43-F4Y-2D-001-360E
       30 - 400
LEVEL_SENSOR_P43-F4Y-2D-001-330E
       60 - 500
LEVEL_SENSOR_P43-F4Y-2D-001-300E
       100 - 800
LEVEL_SENSOR_P43-F4Y-2D-001-180E
       200 - 2000
LEVEL_SENSOR_P43-T4Y-2D-001-130E
       350 - 3500 
 
Cable Versions พร้อมสายยาว 2 เมตร ในตัว  LEVEL_SENSOR_P43-F4V-2D-001-360E
       30 - 400
LEVEL_SENSOR_P43-F4V-2D-001-330E
       60 - 500
LEVEL_SENSOR_P43-F4V-2D-001-300E
       100 - 800
LEVEL_SENSOR_P43-F4V-2D-001-180E
       200 - 2000
LEVEL_SENSOR_P43-T4V-2D-001-130E
       350 - 3500
 
 
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.