เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
083 010 1851
02 538 8537
LINE ID: micro1851
 
Search keyword :
 
LEVEL SENSOR
DISTANCE SENSOR
ULTRASONIC SENSOR
อุลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์วัดระยะ

    วัดระยะทาง  วัดระดับของเหลวและวัตถุต่างๆ  วัดความหนา  วัดตำแหน่ง  ตรวจจับวัตถุ
 
 

ULTRASONIC & LEVEL SENSORS


อุลตร้าโซนิคเซนเซอร์วัดระยะ ทำงานที่คลื่นความถี่เหนือเสียง ส่ง - รับ คลื่นในตัวเดียวกัน

Series P48
อุลตร้าโซนิค เซ็นเซอร์วัดระยะ 0 - 300, 0 - 1100 มม
สัญญาณออกเป็น Switching Output PNP/NPN
พร้อมสายยาว 2 เมตรในตัว
 
แบบอนาลอก รุ่น ระยะตรวจวัด (มม.)
Switching Sensor PNP (NO) LEVEL_SENSOR_P48-HSY-2D-001-300E
        0 - 300
LEVEL_SENSOR_P48-ISY-2D-001-180E
        0 - 1100
 
Switching Sensor PNP (NC) LEVEL_SENSOR_P48-HSY-2D-003-300E
        0 - 300
LEVEL_SENSOR_P48-ISY-2D-003-180E
        0 - 1100
 
Switching Sensor NPN (NO) LEVEL_SENSOR_P48-HSY-2D-002-300E
        0 - 300
 LEVEL_SENSOR_P48-ISY-2D-002-180E
        0 - 1100
 
Switching Sensor NPN (NC) LEVEL_SENSOR_P48-HSY-2D-004-300E
        0 - 300
LEVEL_SENSOR_P48-ISY-2D-004-180E
        0 - 1100
 
 
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.