เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
086 493 7412
02 538 8537
 
Search keyword :
 
     เครื่องวัดแบบมือถือ        Handheld Meter

    
    
    
    
 
พีเอช มิเตอร์ รุ่น TM 39
pH/mV/Temperature Meter TM 39
สำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ, ของเหลว หรือวัตถุอ่อนเช่น อาหาร โดยการเลือก pH probe ให้เหมาะสม กับการวัด
แต่ละแบบ และสามารถวัดปฏิกิริยารีดอกซ- Redox Potential (ORP) และอุณหภูมิได้ด้วย
 
คุณสมบัติ   
 • ช่วงการวัด pH 0-14, -1999 ถึง +1999 mV, -70 ถึง +250 °C   
 • -1792 ถึง +2206 mVH, rH 0.0 ถึง 70.0   
 • ความละเอียด 0.01 pH, 1mV, 0.1 °C   
 • ค่าคลาดเคลื่อน pH : ± 0.01, mV : ± 2mV, °C : ± 0.3 °C
                           rH : ± 0.1   
 • แสดงผล LCD, 2 x 4 digits   
 • บันทึกค่าสูงสุด - ต่ำสุด   
 • Calibration 4 จุด   
 • ปิดเครื่องอัตโนมัติ   
 • ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ   
 • แบตเตอรี่ 9V   
 • Diagnostic functions & automatic calibration methods
 •  
    รายละเอียดสินค้า      
   
  มิเตอร์อ๊อกซิเจนในน้ำ       วัดปริมาณอ๊อกซิเจนในน้ำ
  Dissolved Oxygen Meter - DO meter AM 39
   
  สำหรับงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำ, การบำบัดน้ำเสีย, ฟาร์มสัตว์น้ำ เป็นต้น
   
  คุณสมบัติ
  แสดงค่า Dissolved Oxygen และอุณหภูมิ ในเวลาเดียวกัน
  สอบเทียบได้ง่ายในอากาศ
  บันทึกข้อมูลการวัดได้ ( Data logging function )
   
  คุณสมบัติทางเทคนิค
  ช่วงการวัด
  AM 39
   0.0 - 20.0 mg /l, Resolution 0.1 mg/l 0 - 200% - Saturation -5.0
   ถึง +50.0 °C
  AM 39K
   0 - 120% - Saturation 0.0 - 100 °C
  บันทึกได้
   3200 Readings
  Interface
   RS 232
  แสดงผล
   LCD 2 บรรทัด
  แหล่งจ่ายไฟ
   แบตเตอรี่ 9V
  ป้องกันน้ำ
   IP 65
   
  มิเตอร์ความนำไฟฟ้า
  Conductivity Meter LF 39
  สำหรับวัดค่าความนำไฟฟ้าในสารละลายและของเหลวต่างๆ  วัดระดับความเค็ม ( Salinity ) และวัดอุณหภูมิในเวลาเดียวกัน
  Features
    
 • simultaneous measurement of conductivity and temperature   
 • autom. temperature compensation   
 • auto range function   
 • Min./Max. value memory   
 • Salinity measurement   
 • Multi-function display
 •  
  Description
  The model LF 39 is ideal for lab, field and industrial work. The meter features high accuracy, rugged plastic enclosure, microprocessor controlled evaluation and extreme wide measuring range in conjunction with the conductivity cell with graphite electrodes and built-in temperature probe. The LCD displays low battery warning. The LF 39 compensates automatically the conductivity reading for temperature shifts with adjustable linear temperature coefficient or with the non-linear function of natural water acc. to DIN EN 27888. The reference temperature is switchselectable between 20 °C or 25 °C.
  In addition LF 39 features calculations of the solution resistance, the salinity and the total dissolved solids (TDS). With these functions LF 39 creates an unrivalled versatile range of application.
   
    Specifications
    Measuring ranges
    0 ... 200; 0 ... 2000 µS/cm; 0 ... 20; 0 ... 200 mS/cm
    manual adjustable or automatically
    -5 ... 100 °C; 0 ... 2000 mg/l
    Resolution
    0.1; 1 µS/cm; 0.01; 0.1 mS/cm; 0.1 °C
    Temperature compensation
    automatically / disconnectible
    linear 0.3 ... 3 %/K or non-linear function
    Display
    LCD, 2 x 4 digits; 12.4 / 7 mm
    Power
    9 V battery IEC 6 F22
    LF 39-N: mains adapter N 10 (230 V AC)
    Interface
    LF 39-D: RS-232 with adapter D 10
    Ambient temperature
    0 ... 50 °C
    Conductivity cell
    Two-electrode cell with built-in temperature probe graphite
    electrodes; -5 ... 80 °C;
    cell constant about 1 cm-1; ø 12 mm; fixed cable 1.35 m
    Dimensions
    meter: 142 x 71 x 26 mm
    Weight
    about 255 g
    Delivery volume LF 39/Set
    case with meter LF 39 and cell LTC 1/21
    50 ml standard solution 0.1 N KCl (12.9 mS/cm at 25 °C)
   
    รายละเอียดสินค้า      
   
  Data line Meter
  มิเตอร์ค่าความเป็นกรด - ด่าง, อ๊อกซิเจนในน้ำ, รีดอกซ ( ORP ) และความนำไฟฟ้า
  pH - DO - Redox ( ORP ), Conductivity
   
  Applications
    
 • Environmental Technology   
 • Water Monitoring   
 • Waste Water Treatment   
 • Analytical Technique


 • Features
    
 • simultaneous temperature measurement   
 • multi-function display   
 • automatic calibration functions   
 • data logger / documentation acc. GLP   
 • serial interface RS-232
 •  
  Description
  The Data Line meters combine the features of pocket meters with a variety of applications and functions of laboratory meters. The meters feature high accuracy, rugged waterproof plastic enclosure and an innovative, reliable sensor technology.
   
    Specifications
    Measuring ranges
    Data Line pH:
    pH - 1 ... 15; ± 399.9; ± 1999 mV
    Data Line DO:
    0.00 ... 20.00 mg O2/l; 0.0 ... 200.0 %-saturation air pressure
    compensation; salinity correction
    Data Line Cond:
    0.1 ... 39.99 µS/cm to 20 ... 399.9 mS/cm; 0 ... 3999 ppm TDS
    0 ... 70 g/kg salinity; - 5 ... 105 °C
    Temperature compensation
    automatically, adjustable
    Data storage
    250 Data sets
    Interface
    RS-232 C with ASCII protocol
    Display
    LCD 2 x 4 digits, 14 / 7 mm
    Power
    4 batteries 1.5 V AA
    Ambient temperature
    - 10 ... 55 °C
    Enclosure / Dimensions
    IP 66/67, 170 x 79 x 39 mm
    Sensor / Electrode
     ø12 mm; 1 cable (1.5 m)
    Data Line pH:
    pH/Temperature-Combination Electrode EGA 142 S (pH/T30
    Data Line DO:
    Dissolved Oxygen Sensor MF 42 S
    0 ... 45 °C; flow influence < 5 %
    Data Line Cond:
    4-Electrode Conductivity Cell
    graphite 0 ... 60 °C
    Delivery volume
    Profi-Box with meter, Electrode / Sensor, Accessories
   
    รายละเอียดสินค้า      
   
   
   
   
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

  Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.