เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
086 493 7412
02 538 8537
 
Search keyword :
   
   
MENU
 
 
 
 
 
 
   
โพรปวัดอุณหภูมิ1)    TEKA-LU

    
TEKA-LU
  เครื่องวัดอุณหภูมิแบบติดตั้ง ส่งสัญญาณออก
0- 10 Vdc สำหรับใช้ในงานตรวจวัดอุณหภูมิเฉลี่ยในท่อลม
ขนาดใหญ่

  คุณสมบัติ  

 ย่านการวัด 

 :  -50…+70 °C

 สัญญาออก                             

 :  0…10 V < 2 mA                                 

 ค่าคลาดเคลื่อน 

 :  +/- 0.5 °C / 0 °C 

 เซ็นเซอร์ Sensor   

 :  Pt 100 EN 60751/B

 ต้องการแหล่งจ่ายไฟ

 :  24 Vac/dc

 ป้องกันน้ำและฝุ่น 

 :  IP 54, stem or cable downwards

 ขนาดสายสัญญาณเข้า

 :  M16 (Cable entry : M16)

 วัสดุที่ใช้  

 :  PBT, PC, PA, stainless steel

 ความยาว Probe

 :  3 mm

 สายสัญญาณออก

 :  3 สาย (Transmitter : 3-wire)

 Mounting 

 :  with flange and springs

                                      
 รายละเอียดสินค้า

     

2)    TEKA LU-500

   
  TEKA-500   เครื่องวัดอุณหภูมิแบบติดตั้ง ส่งสัญญาณ
  ออก 0-10 Vdc สำหรับใช้ในงานตรวจวัดอุณหภูมิเฉลี่ยใน
  ท่อลมขนาดใหญ่

  คุณสมบัติ

 ย่านการวัด 

 :  -50…+70 °C

 สัญญาออก                             

 :  0…10 V < 2 mA                                 

 ค่าคลาดเคลื่อน 

 :  +/- 0,5 °C / 25 °C 

 เซ็นเซอร์ Sensor   

 :  Pt 100 EN 60751/B

 Time constant

 :  n. 5 s

 ต้องการแหล่งจ่ายไฟ

 :  24 Vac/dc

 ป้องกันน้ำและฝุ่น 

 :  IP 54, cable entry or stem down

 ขนาดสายสัญญาณเข้า

 :  M16 (Cable entry : M16)

 ความยาว Probe

 :  500 mm

 สายสัญญาณออก

 :  3 สาย (Transmitter : 3-wire)

 Mounting 

 :  flange


 รายละเอียดสินค้า

 
   
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.