เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
086 493 7412
02 538 8537
 
Search keyword :
 
    IR-TEMPERATURE METERS
เครื่องวัดอุณหภูม
 
IR THERMOMETERSเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
    Infrared Thermometer IRT-1001 -50 ถึง +760 °C, D/S = 10:1, Emissivity 0.95 fixed value

1) IRT-1001 ประยุกต์ใช้งานได้กว้างขวางเช่น การเตรียมอาหาร, ใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบอัคคีภัย, การหล่อขึ้นรูปพลาสติก,
    ยางมะตอย, Marine and screen printing, การวัดอุณหภูมินำหมึกและเครื่องเป่าแห้ง, Diesel and Fleet maintenance


คุณสมบัติ
• คงค่าที่วัดได้ค้างไว้และปิดเครื่องอัตโนมัติ
• ไฟส่องสว่าง LCD
• วัดอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด
• ย่านวัดอุณหภูมิ -50 ถึง +760 °C, -58 ถึง +1400 °F
• การวัดแม่นยำแบบไม่สัมผัส
• ชี้จุดวัดด้วยเลเซอร์ (laser pointer)
• เลือกย่านวัดและความละเอียดอัตโนมัติ 0.1 - 1 °C & °F
• ปุ่มสวิทช์เลือก °C/ °F


รายละเอียดสินค้า
   

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
    Infrared Thermometer IRT-1002K -50 ถึง +800 °C, D/S = 10:1, Emissivity 0.95 fixed value

2) IRT-1002K ประยุกต์ใช้งานได้กว้างขวางเช่น การเตรียมอาหาร, ใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบอัคคีภัย,
    การหล่อขึ้นรูปพลาสติก, ยางมะตอย, Marine and screen printing, การวัดอุณหภูมินำหมึกและเครื่องเป่าแห้ง,
    Diesel and Fleet maintenance

คุณสมบัติ
• ย่านวัดอุณหภูมิ -50 ถึง +800 °C, -58 ถึง +1472 °F
• การวัดแม่นยำแบบไม่สัมผัส
• ชี้จุดวัดด้วยเลเซอร์
• เลือกย่านวัดและความละเอียดอัตโนมัติ 0.1 - 1 °C & °F
• ปุ่มสวิทช์เลือกหน่วยวัด °C/ °F
• คงค่าที่วัดได้ค้างไว้และปิดเครื่องอัตโนมัติ
• ไฟส่องสว่าง LCD
• วัดอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำ


รายละเอียดสินค้า

   เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
    Infraed thermometer IRT-1003K -50 ถึง 1370 °C, D/S = 30:1, Emissivity 0.10 to 1.0

3) IRT-1003K เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยอินฟราเรด (infrared) แบบไม่สัมผัส มีเลเซอร์ชี้จุดวัดเพิ่มความแม่นยำในตัว แสดงผลแบบ LCD
    พร้อมไฟ backlight ใช้งานง่ายจับถนัดมือ ฟังก์ชั่นวัดอุณหภูมิด้วย thermocouple Type K ในตัว

คุณสมบัติ
• ย่านวัดอุณหภูมิด้วย TK (Type K temperature) :
  -50 ถึง 1370 °C, -58 ถึง +2498 °F
• ย่านวัดอุณหภูมิด้วย IR (InfraRed temperature) :
  -50 ถึง 1050 °C, -58 ถึง +1922 °F
• วัดอุณหภูมิแม่นยำโดยไม่สัมผัส
  Precise non-contact temperature measurement
• ชี้จุดวัดด้วยเลเซอร์ Built-in laser pointer
• คงค่าที่วัดได้ค้างไว้อัตโนมัติ
• ปิดเครื่องเองอัตโนมัติ
• ปรับค่า Emissivity 0.10 ถึง 1.0
• บันทึกค่า MAX, MIN, DIF, AVG
• ไฟส่องสว่าง LCD
• เลือกย่านวัดอัตโนมัติ Automatic range selection
• ความละเอียด 0.1 °C & °F
• สัญญาณเตือน high and low (High and Low alarm)
• Wireless USB Interface (RF 433MHz)


รายละเอียดสินค้า


   เครื่องอุณหภูมิสูงแบบอินฟราเรด
    InfraRed Thermometer, High Temperature IRT-1004P -50 ถึง +1600 °C, D/S = 30:1, Emissivity 0.10 to 1.0

4) IRT-1004P เครื่องอุณหภูมิความร้อนสูงด้วยอินฟราเรดมีความแม่นยำและรวดเร็ว ใช้งานง่าย วัดอุณหภูมิของพื้นผิวได้ทุกชนิด

คุณสมบัติ
• ย่านวัดอุณหภูมิ -50 ถึง +1600 °C, -58 ถึง +2912 °F
• ชี้จุดวัดด้วยเลเซอร์ (laser pointer)
• ฟังก์ชั่นการทำงาน : Max, Min, DIFF, AVG, record
• ปุ่มสวิทช์เลือกหน่วยวัด °C/ °F
• ปรับค่า Emissivity 0.10 ถึง 1.0
• สัญญาณบอกเมื่อเกินย่านวัด Over range indication
• สัญญาณเตือน Low and High
• คงค่าที่วัดได้ค้างไว้อัตโนมัติ
• ปิดเครื่องอัตโนมัติ
• ไฟส่องสว่าง LCD


รายละเอียดสินค้า

   
เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยอินฟราเรด
    Infrared Thermometer IRT-1006 -50 ถึง +550 °C, D/S = 8:1, Emissivity 0.95 fixed value

5) IRT-1006 เครื่องอุณหภูมิความร้อนด้วยอินฟราเรดมีความแม่นยำและรวดเร็ว ใช้งานง่าย วัดอุณหภูมิของพื้นผิวได้ทุกชนิด

คุณสมบัติ
• ย่านวัดอุณหภูมิ -50 ถึง +550 °C, -58 ถึง +1022 °F
• ชี้จุดวัดด้วยเลเซอร์ (Laser pointer)
• เลือกย่านวัดและความละเอียดอัตโนมัติ 0.1 - 1 °C & °F
• ปุ่มสวิทช์เลือกหน่วยวัด °C/ °F
• สัญญาณบอกเมื่อเกินย่านวัด (Over range indication)
• ไฟส่องสว่าง LCD
• ปิดเครื่องเองอัตโนมัติ


รายละเอียดสินค้า

   

 
 

เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.