เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
086 493 7412
02 538 8537
 
Search keyword :
 
    COATING THICKNESS METERS

       
เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ
เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบโพรปปรับหมุนได้ วัดได้ทั้งผิวที่เป็นโลหะและอโลหะ
 
 
 

1)    Easy-Check FN   

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบมีโพรปหมุนปรับได้ วัดได้ทั้งผิวที่เป็นโลหะและอโลหะตามมาตรฐาน ISO2360:2003.โพรปสามารถวัดในแนวตั้งได้และสามารถหมุนปรับหมุนส่วนหัวของโพรปได้เพื่อให้วัดในส่วนที่เข้าถึงได้ยากเช่น ภายในท่อ โพรปสามารถวัดขนาดพื้นที่หน้าตัด 5 mm ได้ Easy-Check FN มาพร้อมกับ data logger เก็บข้อมูลได้ 100 ค่า และเชื่อมต่อผ่านพอร์ต RS 232

คุณสมบัติ
• ย่านการวัด  0-5000 μm
• on iron and steel 0-2000 μm
• on non-ferrous metals 0.1 μm at 0-100 μm
• ความแม่นยำ 1% at 100-1000 μm 

                                         
   
                    
 
 
  2)    Easy-Check FE

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบโพรปหมุนปรับได้ วัดได้ทั้งผิวที่เป็นแม่เหล็กและไม่เป็นแม่เหล็กเครื่องวัดความหนาผิวเคลือบมีโพรปหมุนปรับได้ วัดได้ทั้งผิวที่เป็นแม่เหล็กและไม่เป็นแม่เหล็กตามมาตรฐาน ISO2360:2003.โพรปสามารถวัดในแนวตั้งได้และสามารถหมุนปรับหมุนส่วนหัวของโพรปได้เพื่อให้วัดในส่วนที่เข้าถึงได้ยากเช่น ภายในท่อ โพรปสามารถวัดขนาดพื้นที่หน้าตัด 5 mm ได้ Easy-Check FE มาพร้อมกับ data logger เก็บข้อมูลได้ 100 ค่า และเชื่อมต่อผ่านพอร์ต RS 232

คุณสมบัติ
ย่านการวัด
• on iron and steel 0-5000 μm
• on non-ferrous metals 0.1 μm at 0-100 μm
• ความแม่นยำ 1% at 100-1000 μm

รายละเอียดสินค้า
   

 


3)    
เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบโพรบแบบคงที่ CTM-88   

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ โพรบแบบคงที่ วัดได้ทั้งผิวที่เป็นโลหะและอโลหะ

คุณสมบัติ
ย่านการวัด 
• on iron and steel 0-1250 μm /0-50mil(1-1000 inch)
• on non-ferrous metals.  01 μm at 0-100 μm
• ความแม่นยำ 2.5 μm

รายละเอียดสินค้า
   

 
 
 
 
 

เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.