เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
086 493 7412
02 538 8537
 
Search keyword :
 
    ULTRASONIC SENSOR
DISTANCE SENSOR
LEVEL SENSOR
อุลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์วัดระยะ

    เซ็นเซอร์วัดระยะทาง  วัดระดับของเหลวและวัตถุต่างๆ  วัดความหนา
 วัดตำแหน่ง  ตรวจจับวัตถุ
 
 

ULTRASONIC & LEVEL SENSORS


   
     อุลตร้าโซนิคเซนเซอร์วัดระยะ ทำงานที่คลื่นความถี่เหนือเสียง ส่ง - รับ คลื่นในตัวเดียวกัน

     ระยะตรวจจับ 2 - 800 ซ.ม.    
     ความละเอียดสูง 0.1 mm   
     สัญญาณออก 0 -10V, 4 - 20 mA, RS 232/485, Open Collector PNP/NPN   

 • มุมกว้างของคลื่น (Beam angle) 8°   
 • ค่าคลาดเคลื่อนจากความไม่เป็นเชิงเส้น(Linearity error) < 0.5 %   
 • ตรวจจับระยะใกล้มากได้   
 • ป้องกันน้ำและฝุ่น - IP 67 

      Application

  • วัดระยะทาง
  • วัดระดับของเหลวและวัตถุต่างๆ
  • วัดความหนา
  • วัดตำแหน่ง
  • วัดเส้นผ่าศูนย์กลาง
  • ตรวจจับวัตถุ การมีอยู่ของสิ่งของ


  1       

  อุลตร้าโซนิค เซ็นเซอร์วัดระยะ 30 - 400, … 300 - 3500 มม

  สัญญาณออกเป็น แรงดัน 0– 10V, กระแส 4 – 20mA หรือ Switching Output PNP/NPN

  เชื่อมต่อด้วย Connector M12

     
     
  2      

  อุลตร้าโซนิค เซ็นเซอร์วัดระยะ 100 - 600, … 800 - 8000 มม

  สัญญาณออกเป็นแรงดัน 0 – 10V, กระแส 4 – 20mA หรือ Switching Output PNP/NPN    

  เชื่อมต่อด้วย RS485 หรือ RS232

     
     
  3       

  อุลตร้าโซนิค เซ็นเซอร์วัดระยะ 30 - 400, … 600 - 6000 มม

  สัญญาณออกเป็น แรงดัน 0 – 10V, กระแส 4 – 20mA หรือ Switching Output PNP/NPN

  พร้อมสายยาว 2 เมตร ในตัว หรือ เชื่อมต่อด้วย Connector M12

     
     
  4       

  อุลตร้าโซนิค เซ็นเซอร์วัดระยะ 60 - 350, … 350 - 3500 มม

  สัญญาณออกเป็น แรงดัน 0 – 10V หรือ กระแส 4 – 20mA

  เชื่อมต่อด้วย Connector M12

     
     
  5       

  อุลตร้าโซนิค เซ็นเซอร์วัดระยะ 60 - 30, … 500 - 5000 มม

  สัญญาณออกเป็น แรงดัน 0 – 10V หรือ กระแส 4 – 20mA

  พร้อมสายยาว 2 เมตร ในตัว หรือ เชื่อมต่อด้วย Connector M12

     
     
  6       

  อุลตร้าโซนิค เซ็นเซอร์วัดระยะ 0 - 300, 0 - 1100 มม

  สัญญาณออกเป็น Switching Output PNP/NPN 

  พร้อมสายยาว 2 เมตรในตัว

     
     
  7      

  อุลตร้าโซนิค เซ็นเซอร์วัดระยะ 30 – 400, … 200 - 2000 มม

  สัญญาณออกเป็น Switching Output PNP/NPN

  เชื่อมต่อด้วย Connector M12

 
 
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.