เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
083 010 1851
02 538 8537
LINE ID: micro1851
 
Search keyword :
 
    ULTRASONIC SENSOR
DISTANCE SENSOR
LEVEL SENSOR
อุลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์วัดระยะ

    วัดระยะทาง  วัดระดับของเหลวและวัตถุต่างๆ  วัดความหนา  วัดตำแหน่ง  ตรวจจับวัตถุ
 
        ULTRASONIC SENSOR
 
        LIQUID LEVEL SENSOR
 

ULTRASONIC & LEVEL SENSORS


อุลตร้าโซนิคเซนเซอร์วัดระยะ ทำงานที่คลื่นความถี่เหนือเสียง ส่ง - รับ คลื่นในตัวเดียวกัน

Series P41
อุลตร้าโซนิค เซ็นเซอร์วัดระยะ 30 - 400, … 300 - 3500 มม
สัญญาณออกเป็น แรงดัน 0 – 10V, กระแส 4 – 20mA หรือ Switching Output PNP/NPN 
เชื่อมต่อด้วย Connector M12
 
แบบอนาลอก รุ่น ระยะตรวจวัด (มม.)
Voltage Output 0 – 10 V Connector Versions เชื่อมต่อด้วยConnector M12 ULTRASONIC_SENSOR_P41-D4V-2D-1C0-130E
       300 - 3500
ULTRASONIC_SENSOR_P41-D4V-2D-1C0-180E
       200 - 2000
ULTRASONIC_SENSOR_P41-D4V-2D-1C0-220E
       80 - 1600
ULTRASONIC_SENSOR_P41-D4V-2D-1C0-300E
       100 - 800
ULTRASONIC_SENSOR_P41-D4V-2D-1C0-330E
        60 - 500
ULTRASONIC_SENSOR_P41-D4V-2D-1C0-360E
        30 - 400
 
Current Output 4 – 20 mA Connector Versions เชื่อมต่อด้วยConnector M12 ULTRASONIC_SENSOR_P41-D4V-2D-1D0-130E
       300 - 3500
ULTRASONIC_SENSOR_P41-D4V-2D-1D0-180E
       200 - 2000
ULTRASONIC_SENSOR_P41-D4V-2D-1D0-220E
       80 - 1600
ULTRASONIC_SENSOR_P41-D4V-2D-1D0-300E
       100 - 800
ULTRASONIC_SENSOR_P41-D4V-2D-1D0-330E
       60 - 500
ULTRASONIC_SENSOR_P41-D4V-2D-1D0-360E
       30 - 400
Switching Sensors PNP
Connector Versions เชื่อมต่อด้วยConnecter M12 ULTRASONIC_SENSOR_P41-D4V-2D-001-180E
       200 - 2000
ULTRASONIC_SENSOR_P41-D4V-2D-001-220E
       80 - 1600
ULTRASONIC_SENSOR_P41-D4V-2D-001-300E
       100 - 800
ULTRASONIC_SENSOR_P41-D4V-2D-001-330E
       60 - 500
ULTRASONIC_SENSOR_P41-D4V-2D-001-360E
       30 - 400
ULTRASONIC_SENSOR_P41-D4V-2D-002-130E
       300 - 3500
ULTRASONIC_SENSOR_P41-D4V-2D-002-180E
       200 - 2000
ULTRASONIC_SENSOR_P41-D4V-2D-002-220E
       80 - 1600
ULTRASONIC_SENSOR_P41-D4V-2D-002-300E
       100 - 800
ULTRASONIC_SENSOR_P41-D4V-2D-002-330E
       60 - 500
ULTRASONIC_SENSOR_P41-D4V-2D-002-360E
       30 - 400
 
 
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.