เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
083 010 1851
02 538 8537
LINE ID: micro1851
 
Search keyword :
 
ULTRASONIC SENSOR
DISTANCE SENSOR
LEVEL SENSOR
อุลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์วัดระยะ

    วัดระยะทาง  วัดระดับของเหลวและวัตถุต่างๆ  วัดความหนา  วัดตำแหน่ง  ตรวจจับวัตถุ
 
 

ULTRASONIC & LEVEL SENSORSอุลตร้าโซนิคเซนเซอร์วัดระยะ ทำงานที่คลื่นความถี่เหนือเสียง ส่ง - รับ คลื่นในตัวเดียวกัน


Series P44
อุลตร้าโซนิค เซ็นเซอร์วัดระยะ 60 - 350, … 350 - 3500 มม
สัญญาณออกเป็น แรงดัน 0 – 10V หรือ กระแส 4 – 20mA
เชื่อมต่อด้วย Connector M12
 
แบบอนาลอก รุ่น ระยะตรวจวัด (มม.)
Voltage Output 0 – 10 V Connector Versions เชื่อมต่อด้วย Connector M12 ULTRASONIC_SENSOR_P44-T4V-2D-1C1-130E 350 - 3500
ULTRASONIC_SENSOR_P44-T4V-2D-1C2-130E 350 - 3500
ULTRASONIC_SENSOR_P44-T4V-2D-1C1-180E 250 - 2000
ULTRASONIC_SENSOR_P44-T4V-2D-1C2-180E 250 - 2000
ULTRASONIC_SENSOR_P44-T4V-2D-1C1-200E 150 - 1500
ULTRASONIC_SENSOR_P44-T4V-2D-1D1-200E 150 - 1500
ULTRASONIC_SENSOR_P44-T4V-2D-1C1-300E 60 - 350
 
Current Output 4 – 20 mA Connector Versions เชื่อมต่อด้วย Connector M12 ULTRASONIC_SENSOR_P44-T4V-2D-1D1-130E 350 - 3500
ULTRASONIC_SENSOR_P44-T4V-2D-1D2-130E 350 - 3500
ULTRASONIC_SENSOR_P44-T4V-2D-1D1-180E 250 - 2000
ULTRASONIC_SENSOR_P44-T4V-2D-1D2-180E 250 - 2000
ULTRASONIC_SENSOR_P44-T4V-2D-1D1-300E 60 - 350
 
 
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.